Actualiteiten UBO-register

Tijdelijk geen toegang en geen terugmeldingen
Advocaten hebben tijdelijk geen toegang tot het UBO-register. Daardoor kunnen zij geen uittreksel uit het UBO-register verkrijgen, terwijl de Wwft daartoe verplicht. Dit is het gevolg van een uitspraak van Hof van Justitie van de EU van 22 november 2022. 

Totdat advocaten opnieuw op het UBO-register zijn aangesloten, geldt de regeling uit de Kamerbrief van 14 april 2022 (zie Kamerbrief van 20 januari 2023). Deze regeling luidt als volgt: 

“In het geval dat een juridische entiteit de opgave heeft gedaan, maar deze nog niet is verwerkt, kan de meldingsplichtige instelling volstaan met de vaststelling dat de opgave is gedaan, met de uitleg van de cliënt welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie daarbij zijn opgegeven. Dat de opgave is gedaan kan vastgesteld worden aan de hand van de bevestigingsmail van de KVK. Daarbij dient de cliënt de meldingsplichtige instelling te informeren zodra de registratie is voltooid. De meldingsplichtige instelling blijft uiteraard altijd – ongeacht of een juridische entiteit wel of niet (tijdig) aan de registratieplicht heeft voldaan – verantwoordelijk voor het cliëntenonderzoek, waaronder het adequaat vaststellen van de UBO’s.”

Daarnaast hoeven advocaten tot die tijd geen terugmeldingen te doen van eventuele discrepanties tussen informatie uit het UBO-register en eigen informatie (de terugmeldplicht op grond van de Wwft). Ook dit is vermeld in de Kamerbrief van 20 januari 2023. 

Wetsvoorstel in voorbereiding
Eerder heeft de NOvA een wetgevingsadvies uitgebracht, waarin is geadviseerd om advocaten zo snel mogelijk weer op het UBO-register aan te sluiten. De NOvA blijft zich inzetten voor een snelle toegang tot het UBO-register voor advocaten.

Vragen en antwoorden
De NOvA heeft in afstemming met het ministerie van Financiën een paar praktische vragen en antwoorden op een rij gezet:  

  1. Gedurende de periode dat het UBO-register niet toegankelijk is, mag een advocaat volstaan met de vaststelling dat een cliënt de UBO-opgave heeft gedaan, met de uitleg van de cliënt welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie daarbij zijn opgegeven. Kan ook worden volstaan met een kopie UBO-uittreksel en de bevestiging dat geen opgave van wijziging is gedaan?
    In het geval dat een advocaat al de beschikking heeft over een uittreksel uit het UBO-register en de cliënt verklaart geen wijzigingen meer te hebben doorgevoerd, dan kan inderdaad van dat uittreksel worden uitgegaan.

  2. Wat te doen als de cliënt zijn uittreksel uit het UBO-register kwijt is?
    In zo’n geval kan de KVK een nieuwe bevestiging sturen aan de cliënt. De cliënt kan hiervoor contact opnemen met de KVK.

Meer informatie