Hoe werkt digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid is niet op elk rechtsgebied en bij elk rechtscollege hetzelfde. Kijk per rechtsgebied en rechtscollege welke zaken u digitaal kunt of moet doen en wat u daarvoor nodig hebt.

Op enkele rechtsgebieden wordt verplicht digitaal geprocedeerd. Dat zijn:

  • Sinds 2014: strafrecht, reguliere zaken t.b.v. enkelvoudige kamer.
  • Sinds 1 maart 2017: civiele vorderingsprocedure bij de Hoge Raad.
  • Sinds 12 juni 2017: asiel en bewaring.
  • Sinds 15 april 2020: belastingzaken bij de Hoge Raad.
  • Sinds 1 april 2021: civiele verzoekzaken bij de Hoge Raad
  • Sinds 1 januari 2023: strafzaken bij de Hoge Raad