22-09-2018

Bernard de Leest oud - lid algemene raad NOvA

"Je recht halen is straks niet meer te betalen (2)"

Zaterdag 22 september staat in het Algemeen Dagblad deze paginagrote advertentie:

NOvA adv AD WT3

Het is zeer uitzonderlijk dat de NOvA met een paginagrote advertentie komt. Maar wij vinden dat we in het belang van een duurzaam stelsel voor rechtsbijstand voor rechtzoekenden en advocaten deze actie moeten nemen.

Wáárom we dat doen, kunt u lezen in dit interview met programmadirecteur rechtsbijstand Karremans in het JenV Magazine van augustus 2018. Ook de VSAN is geschrokken van deze plannen en heeft op 21 september deze brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd.

De minister zet in op een beperking van de toegang tot het recht voor on- en minvermogende rechtzoekenden. De inbreng en de zorgen van de advocatuur over de toegang tot het recht lijken amper gehoord te zijn.

Volgens JenV krijgt de rechtsstaat vooral betekenis door de beleving daarvan door burgers. De consequentie van deze benadering is dan ook, dat als burgers een geschil aan de onafhankelijke rechter willen voorleggen, ze dat mógen. En als ze willen worden bijgestaan door een van de Staat onafhankelijke rechtshulpverlener, dat ze die krijgen. Dat is waar een rechtvaardige samenleving voor staat.