28-11-2017

Bart van Tongeren algemeen deken NOvA

"Kabinet neemt verplichting rechtsbijstand totaal niet serieus"

Gisteren verscheen een brief van de nieuwe minister voor Rechtsbescherming , in reactie op de vragen van het Tweede Kamerlid Van Nispen over het rapport van de Commissie Van der Meer. De reactie van de minister is, zeker voor een bewindspersoon die 'rechtsbescherming' in zijn titel heeft, ronduit teleurstellend.

De commissie Van der Meer heeft na uitvoerig en gedegen onderzoek geconstateerd dat het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand dringend groot onderhoud nodig heeft. De puntentoekenning komt in veel gevallen niet overeen met de werkelijk door advocaten gemaakte uren. In totaal is jaarlijks € 127 miljoen extra nodig om het gat te dichten, stelt de commissie. Het feit dat een onafhankelijke onderzoekscommissie deze conclusie trekt, terwijl de commissie de opdracht had gekregen alleen budgetneutrale voorstellen te doen, geeft wel aan hoe urgent de investering op dit moment is.

De minister gaat in zijn beleidsreactie op die benodigde investering niet inhoudelijk in en doet in plaats daarvan een ‘beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van alle organisaties’ en de ‘intrinsieke motivatie’.

De NOvA heeft haar verantwoordelijkheid de afgelopen jaren genomen door zelf onderzoek te doen naar de voorwaarden voor een duurzaam stelsel van rechtsbijstand , waarbij ook kritisch naar de eigen rol is gekeken. Op allerlei niveaus is gesproken over dit onderwerp; in werkgroepen, expertsessies en rondetafelgesprekken. Tal van advocaten hebben hier aan bijgedragen. Zij deden dat vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, als belangenbehartiger van hun cliënt en als tegenwicht voor de staat. Daarbij zijn voorstellen gedaan die oneigenlijke prikkels wegnemen. Voorstellen die reeds zijn overgenomen en waarmee de nodige besparingen zijn gemoeid. Dit vanuit de intrinsieke motivatie en overtuiging dat het borgen van de toegang tot het recht belangrijker is dan de eigen portemonnee. Toevoegingsadvocaten willen kwaliteit blijven leveren, maar ondervinden dat hen dit de afgelopen jaren steeds moeilijker is gemaakt. Uit verschillende opiniestukken werd duidelijk dat de nood voor veel advocatenkantoren echt aan de man is.

Door de reeds ingevoerde bezuinigingsmaatregelen is de aantrekkelijkheid van het beroep van sociaal advocaat sterk afgenomen. Hierdoor neemt de instroom van (jonge) nieuwe advocaten tot het stelsel af. De advocaten die er nog zijn, hebben grote moeite om het gewenste kwaliteitsniveau te handhaven als gevolg van de gebrekkige financiering. Vervolgens gaat men zich beklagen over het kwaliteitsniveau en zie daar, de oplossing voor het tekort van € 127 miljoen is er; de sociale advocatuur wordt uitgerookt. Nieuwe aanwas wordt ontmoedigd en de zittende advocaten - met AOW-leeftijd in zicht - wordt kwaliteitsgebrek verweten.

Een ding is duidelijk: deze advocaten blijven de rechtsbijstand in deze lastige omstandigheden leveren, omdat ze intrinsiek gemotiveerd zijn. We hadden gehoopt dat het uitrookbeleid door de nieuwe minister van rechtsbescherming een halt zou worden toegeroepen. Dat is helaas niet het geval. Dat is goed nieuws voor het departement, straks is geen advocaat meer te vinden die het werk wil doen. Het budgetprobleem lost zich op deze manier vanzelf op. Handig dus voor de minister voor Rechtsbescherming die zijn begroting sluitend moet houden. Zeer slecht nieuws voor de rechtzoekende die nu geheel aan zijn lot wordt overgelaten in het complexe woud van juridisering (waar de overheid voor een groot deel veroorzaker van is).

De overheid laat de meest kwetsbare rechtzoekenden in de kou staan. Met het grootste gemak wordt de bal opnieuw teruggekaatst naar de advocatuur, terwijl de verplichting die de staat heeft om te voorzien in adequate rechtsbijstand voor on- en minvermogenden totaal niet serieus wordt genomen.

Eerder heeft de politiek gezorgd dat het bezuinigingspakket van € 85 miljoen op de gefinancierde rechtsbijstand in de ijskast werd gezet. De bezuinigingsnoodzaak is inmiddels komen te vervallen. De NOvA had, zeker na het uitkomen van het rapport van de commissie Van der Meer, dan ook de gerechtvaardigde hoop niet opnieuw een beroep te hoeven doen op de Eerste en Tweede Kamer. De brief van gisteren van de minister laat ons helaas geen andere keuze.

Namens de advocaten in het stelsel en hun huidige en toekomstige cliënten doet de NOvA een oproep om de benodigde investeringen alsnog mogelijk te maken.

Reacties (21)

E.J. Woud

15-12-2017

Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. De rechtstaat legt het af tegen het bestuur. Lang leve de nieuwe regenten. Weinig recht geeft weinig kosten.

as van Heugten

18-12-2017

Weer een van de vele voorbeelden van de steeds verder terugtredende overheid als het gaat om bescherming van de zwakkeren in onze steeds complexere samenleving. Financiering van rechtshulp is een kwestie van prioriteit...De NOVA mag best wel eens wat harder op de trom slaan in de politieke arena...

R.W. van Voorst Vader

18-12-2017

De reactie van de minister geeft inderdaad blijk van regentenmentaliteit. Nieuwe instroom in de sociale advocatuur wordt ondoenlijk, zeker in contreien waar minder vraag is zoals de periferie. De tweedeling in de maatschappij wordt bevorderd.

Inge Hidding

21-12-2017

Het valt mij op dat de orde er ook steeds maar op hamert dat wij stokoude (i.c. 57) advocaten er zoveel moeite mee hebben om kwaliteit te leveren. Zeg nou eens gewoon dat de sociale advocatuur (uitzonderingen daargelaten maar die heb je op de Zuidas vast ook) uitstekende kwaliteit leveren voor veel te weinig geld!

mr. R. P. Kuijper

28-12-2017

Is er nog iemand die oprecht dan iets had verwacht uit politiek Den Haag. Zolang Nederland wordt geregeerd door klapvee dat zelfs het IQ mist dat een pootaardappel nog heeft meegekregen en bewindslieden die zich meer bezighouden met populistische populariteitswedstrijden dan met regeren is geen hulp of bijstand uit Den Haag te verwachten. Uitsluitend de niet direct gekozen Eerste Kamer zou net als eerder enig soelaas kunnen bieden tenzij de nieuwe regeringsleden Fredje Teeven volgend het oordeel van de Eerste Kamer gewoon aan de laars lappen.

Ik heb het al eerder gezegd en ik zeg het nogmaals; deze strijd winnen we alleen wanneer de regering van de rechter op zijn donder krijgt en flink ook. We zijn te braaf en laten ons steevast met een kluitje in het riet sturen. Nu ook, de Minister van "Rechtsbescherming" (overigens weer zo'n departement dat meer in een dictatuur thuishoort dan in een democratie aangezien rechtsbescherming net als veiligheid gewoon een integraal onderdeel van Justitie zou moeten zijn en helemaal geen eigen minister nodig zou moeten hebben), zegt feitelijk mooi rapport van de Commissie van der Meer, goed ingebonden ook, leg maar op de plank en zak erin!

Henk Miedema

01-01-2018

Door het voortdurende geklungel van mijn sociale dienst verkeer in een zeer levensbedreigende situatie. Mijn advocaat wil alleen nog bezwaarschriften indienen. Als er niet heel snel iemand komt die mij rechtsbescherming geeft kom ik vroegtijdig te overlijden. Omgebracht door de overheid volgens de regels.

Jan Willem Menkveld

14-01-2018

De overheid schakel voor zichzelf advocaten in met uurtarieven van 300 euro plus maar meent dat de advocaten die haar burgers bijstaan met een fractie daarvan afgescheept kunnen worden.......

Werner van Bentem

18-01-2018

Wellicht is het zinvol om eens op een andere manier naar de zaak te kijken. Als juist is dat de puntentoekenning in veel gevallen niet overeenkomt met de werkelijk aan een zaak besteedde tijd, dan ligt het in de rede dat een meerurenverzoek wordt gedaan bij de raad voor de rechtsbijstand. Dat wordt natuurlijk afgewezen en dan zal massaal bezwaar en beroep aangetekend moeten worden. Dat moet uiteraard niet op basis van zinloze argumenten gebeuren, maar er zijn genoeg juridische argumenten te bedenken die aan massaal bezwaar en beroep ten grondslag gelegd kunnen worden. Wanneer het overlegmodel (tussen Orde en Overheid) niet (meer) werkt, dan zal de toga aangetrokken moeten worden om het recht op recht te bevechten waar dat hoort, in de (in casu bestuursrechtelijke)rechtszaal ten overstaan van de onafhankelijke rechter.

오바마카지노

12-04-2019

This is very helpful blog and very high quality blog commenting lists. That’s all are very effective backlinks. Thanks…!!
오바마카지노

카지노사이트

12-04-2019

Thank You so much for sharing this values content so that bloggers can build more backlinks opportunity. It Was really great that i had found your website throw Google.
카지노사이트

온라인카지노

12-04-2019

It is really great website.This is very helpful blog and very high quality blog commenting lists. That’s all are very effective backlinks. Thanks…!!
https://www.casino.net/

토토사이트

12-04-2019

Thanks, this is a great list. I’m now following around half the folks I’ve commented on – so for me this has been a double win – the comment and the further reading material that helps me and my blog!
토토사이트

andymark

08-05-2019

Thanks Very good post.I certainly love this website.Keep writing!
Game Lover - https://games.lol/

andymark

08-05-2019

Thanks for sharing such a cool information.
Visit games.lol for Best Free Online Games

seoschooldelhi

17-01-2020

I should have to focus on your blog to acquire more content on your website https://www.seoschooldelhi.com/

카지노사이트

11-03-2020

I’d like to add that the way you are responding and even opening the ideas up more in the comments section, keeps the thread going and may provide more ideas for a reader. Sometimes a post gets a few responses and just dies, frequently because everybody just wants to get their 2¢ in and they aren’t really taking in the whole conversation.”
카지노사이트

크레이지슬롯

11-03-2020

However, seeing as you are here, I would say you are already taking steps in the right direction. If we can help you any further, please don’t hesitate to let us know.
크레이지슬롯

우리카지노

11-03-2020

When you see comments that are alive, interesting, and readers discuss back and forth amongst themselves (along with the blogger), don’t you *want* to be involved?
https://nolza2000.com

바카라사이트

11-03-2020

I heard what you have to say! You bring up an excellent point and I’ve wondered the same thing. I think comments are definitely heard even when it is a busy conversation. Even if the author does not have the bandwidth to respond to every single comment, other commenters that are subscribed can jump into the conversation like you and I are doing now.
https://casino815.com/

카지노사이트

11-03-2020

One thing I’ve always wondered is… why don’t more commenters get into discussions with other commenters? There are so many good points to expand on in a lively conversation.
https://www.nun777.com/

바카라사이트

11-03-2020

I agree. I’d love to see more interaction between commenters to keep the conversation bubbling along.
https://casino9.net/

Plaats een reactie

Commerciële, beledigende, bedreigende, racistische of anderszins ongepaste reacties worden onmiddellijk verwijderd.