29-05-2018

Bernard de Leest lid algemene raad NOvA

"Red de rechtsbijstand"

Op 1 februari jl. demonstreerde de algemene raad, samen met zo’n 400 andere advocaten, voor de Tweede Kamer tegen de bezuinigingen op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Met de leus ‘Red de rechtsbijstand!’ protesteerden wij – helaas opnieuw – tegen de jarenlange kaalslag binnen de sociale rechtshulp.

Met de overduidelijke eindconclusies van de onafhankelijke commissie Van der Meer op zak dat er jaarlijks 127 miljoen bij moet om de toegang tot het recht zeker te stellen. Ondanks ruime bijval door de oppositie bleek het regeerakkoord van gewapend beton. De minister voor Rechtsbescherming hield voet bij stuk: geen euro erbij.

Sterker nog, niet lang na onze protestactie gaf hij het startsein voor het project ‘Redesign rechtsbijstand’ met als doel een geheel nieuw stelsel te ontwerpen. Nota bene binnen de huidige budgettaire kaders! Dat was, is en blijft onmogelijk. Een gedegen stelsel van gefinancierde rechtsbijstand, met kwalitatief goede rechtshulp voor kwetsbare rechtzoekenden, kan niet zonder de hoognodige investeringen. De laatste jaren heeft de bezuinigingsdrang van het departement het stelsel gedomineerd. De schade hiervan is zichtbaar en dient spoedig gerepareerd te worden. Onze rechtsstaat vereist dat! Later dit jaar komt de minister met een plan in welke richting het stelsel zich volgens het kabinet zou moeten bewegen. De afgelopen jaren is al zoveel nagedacht, bediscussieerd, geschreven en gerapporteerd dat de NOvA zich genoodzaakt voelt om met een eigen voorstel, bestaande uit vijf concrete actiepunten, te komen.

Zo pleiten wij bijvoorbeeld voor het opzetten van een online ‘advocatenpost’. Hier moeten eerstelijns hulpverleners via een app terecht kunnen, zodat vroegtijdig een juiste diagnose van het juridische probleem plaatsvindt. Voorkomen is immers beter dan genezen. Een ander voorstel is sociale advocaten, die aantoonbaar bewijzen specialist te zijn en kwaliteit leveren, te belonen door hen voorrang te geven bij doorverwijzing van rechtzoekenden. Dat lenigt de nood bij advocaten die zich hebben gespecialiseerd op de toevoegpraktijk en zorgt voor nieuwe broodnodige instroom van advocaten in het stelsel.

In combinatie met voldoende investeringen kunnen innovatieve werkwijzen als deze ervoor zorgen dat de toegang tot het recht voor on- en minvermogenden gewaarborgd blijft. Om die boodschap kracht bij te zetten, blijven wij letterlijk en figuurlijk actie voeren. Op 6 juni organiseert de NOvA een extra Gerbrandydebat, dat geheel is gewijd aan de gefinancierde rechtsbijstand en de toegang tot het recht. Daaraan voorafgaand protesteren leden van de algemene raad en betrokken advocaten op 5 en 6 juni bij de Tweede Kamer. Dit protest in estafettevorm moet de politiek nog eens duidelijk maken dat het water aan de lippen van de sociale advocatuur staat en dat de toegang tot het recht dreigt te worden weggespoeld. Een redesign is slechts cosmetisch. Red de rechtsbijstand!

 

Reacties (11)

Peggy Lesquillier

31-05-2018

Wij, advocaten, komen weer op voor de burgers en hun rechten. Goede zaak, is ook onze taak. Maar burgers zijn ook consumenten en werknemers. Dus is het nog beter als ook de Consumentenbond en de Vakbonden mee strijden voor de rechten van hun leden.

rechtsgang

01-06-2018

burgers hebben geen rechten meer en kinderen onder 18 heeft nog minder rechten dan een asiel zoeker.
Waar gaat dit naar toe inder het bewind van de EU

300 euro per uur

12-06-2018

<p>Met al die toevoeging kunnen mensen bv even iemand anders financieel helemaal kapot maken. Ook als ze van te voren weten dat ze de zaak verliezen. Maar door leugens krijgen ze het toch voor elkaar om al 10 x een toevoeging te krijgen . Schande wordt niks tegen gedaan...in 2 jaar 25.000 euro kosten/ schuld advocaatkosten. 300 euro per uur en dan nog de rest....laatste 3 rechtszaken is ze veroordeeld in de kosten ...maarja van een kale kip kan je niet plukken!</p>

P.J. van den Broeke

27-06-2018

Deze plannen bevatten geen oplossing maar zijn eerder een slappe reactie op een proces wat met Teeven en de VVD in gang werd gezet. Uit het beleid van Dekker minister zonder portefeuille komt naar voren dat hij het Juridisch Loket en de Raad voor Rechtsbijstand samen wil voegen zodat er verder bezuinigt kan worden door middel van het beperking op het afgeven van toevoegingen. Zowel het Juridisch loket als de Raad voor Rechtsbijstand zullen hun rol als poortwachter verder uitbreiden. Deze functie staat diametraal tegenover datgene wat de Orde vertegenwoordigd: de advocatuur. Het opzetten van een advocatenpost ‘ online ‘ wat dat ook mag betekenen in de praktijk, is geen oplossing voor het probleem dat door de bezuinigingen is veroorzaakt en ook zo is aangetoond in het rapport van der Meer, waarin om 127 miljoen meer wordt gevraagd om de advocaat een marktconform inkomen te bieden. De Orde beweegt mee met de bezuinigingen en laat na om actie ondernemen om werkelijke de bezuinigingen te beëindigen. Ook is het voorstel van de heer de Leest niet vrij van nepotisme. Waarom opnieuw een groep advocaten selecteren die “aantoonbaar” kunnen bewijzen dat zij specialist zijn om toevoegingen te mogen doen. Dit is vreemd als ik kijk naar het aantal cursussen dat ik per rechtsgebied moet behalen om bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven te mogen staan. En dan ook nog met het bovenomschreven systeem van een Juridisch Loket en een Raad voor Rechtsbijstand die als doel heeft volgens minister Dekker, om toevoegingen zoveel mogelijk te beperken. Dan kan ik dit voorstel niet anders zien als een akkoord aan de Staat voor een koude sanering van de sociale advocatuur. Ballotage aan de poort lost niets op behalve het aantal advocaten beperken die mee mogen doen. Het voorstel zal wel een schone dood sterven netzoals de sociale advocatuur.

Barend Benard

24-07-2018

Wat ik telkens mis in de reactie van de Orde op de weigering van het kabinet om de toevoegingsgelden structureel en fors te verhogen, is de bereidheid om de advocaten te mobiliseren actie te gaan voeren. Dat wordt nu hoog tijd; de tijd van praten en polderen is nu echt voorbij. Werkelijk elke beroepsgroep van specialisten voert om de zoveel jaar actie, alleen de sociaal advocaten niet. De tijd is rijp hiervoor.

Onzin ze krijgen genoeg

29-07-2018

<p>Ik had een conflict met mijn werkgever. Advocaat gezocht in Veenendaal. Kennismaking gesprek. Gesprek duurde 40 min. Kosten 1409,-eur. Gevolg ontslag en laatste twee maanden werden niet betaald. Ruim 12.000 EUR en daar tel ik niet eens de vakantiedagen en vakantie geld mee. Goed advocaat is meer dan een leuke pand hebben in een leuke wijk.</p>

genaaid

06-08-2018

De kwaliteit van "Pro Deo" advocaten is bedroevend slecht, net als de kwaliteit van de rechters.
Iemand die aangewezen is op een Pro Deo advocaat heeft maar een hele kleine kans om een civiele zaak te winnen. Je moet er als leek bovenop zitten om te voorkomen dat je eigen advocaat de zaak verpest. En ligt het dan eindelijk bij de rechter dan is de kans groot dat hij/zij prutswerk levert of is omgekocht door de tegenpartij en daardoor de zaak afwijst. En als je dan ziet dat de rechter het vonnis allesbehalve goed onderbouwt dan mag je in hoger beroep. Maar eerst natuurlijk even opnieuw een eigen bijdrage betalen (hoger uiteraard) en dan ben je er weer lange tijd zoet mee en de kans is niet groot dat rechters in hoger beroep het met jou eens gaan zijn dat de lagere rechter gefaald heeft en dan mag je alle kosten uit eigen zak betalen. Dus als iemand jou voor minder dan een paar duizend euro schade heeft berokkend en je hebt vanwege je financiele situatie aangewezen op toevoeging dan loont het zelden om een rechtszaak aan te spannen zelfs als je een karrevracht bewijs hebt dat je in je recht staat.

Robert

09-08-2018

Ik heb meegemaakt dat een advocaat bij iemand een vermogen van € 0,00 had opgegeven, zodat die persoon gratis rechtsbijstand kreeg van de Raad voor Rechtsbijstand. Die persoon had in werkelijkheid vermogen in box 3 (net boven de grens) en had dus geen Pro Deo mogen krijgen. De advocaat wist dat persoon vermogen had. Persoon had door vermogen wel aangifte plicht bij de belastingdienst, maar heeft geen brief van de belastingdienst ontvangen waarin gemaand werd aangifte te doen en heeft geen aangifte gedaan. Hierdoor heeft de RvR geen juiste opgave van de belastingdienst ontvangen. Knullige belastingdienst uiteraard, ze hebben immers de bank jaaroverzichten. Tijdens het (civiele) proces is deze fraude ter sprake gekomen met jaaroverzichten van de banken als bewijs. De rechter heeft hier niets mee gedaan en de advocaat, die nu niet meer kan zeggen "dat wist ik niet" heeft ook niets aan deze fraude gedaan.
Hoe vaak komt dit soort fraude voor? Door dit soort fraude streeft gratis rechtshulp zijn doel voorbij en wordt onnodig duur. Als de advocaten al niet meer te vertrouwen zijn en de RvR het verdomt om adequaat te controleren, dan is het hek van de dam en kan pro Deo beter opgeheven worden. Ik heb de bewijzen beschikbaar voor de deken. Mail mij maar.

Ger

10-08-2018

Advocaten zijn "net mensen", dus moet je die vertrouwen?
Kijk maar eens bij www.Hiil.org en lees de column "Menselijk en rechtvaardig".
Succes.

rob

04-09-2018

helaas er is al geen recht

ECC gestopt met bemiddelen en door gestuurt naar juridisch loket voor en advocaat
juridisch loket gebeld 2 x advocaat waar ik niets aan heb

heb nog 6 andre advocaat in nederland gebeld en 3 in duitsland
maar als ik zeg in de gehandicapt wil ze slel van je af

sociale advocaten die zijn er niet
en nederland orde van advocaten zijn niet sociale genoeg

weet alleen dat ik €879 kwijt ben waar ik recht op heb alleen ik krijg het niet om dat er geen sociale advocaten bestaan

Eurominded

08-05-2019

Om nog maar te zwijgen van de doe er maar 25 euro per uur zo bij.
Dit valt niet onder de toevoeging...
De kwaliteit van de meeste is triest. Ja krijg maar 5 uur en die zijn op.
Maar het is nooit genoeg... Ik werk 8 uur voor 35 euro per uur en moet mijn best doen. Zwaar werk en wordt vies. Niet goed kan ik weg.
Advocaat verliest. Ja moeilijke zaak pfff

Plaats een reactie

Commerciële, beledigende, bedreigende, racistische of anderszins ongepaste reacties worden onmiddellijk verwijderd.