Dossiers

Vernieuwde beroepsopleiding

Uitwerking organisatiestructuur

Uitwerking organisatiestructuur

De uitwerking van de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten vraagt om een intensieve samenwerking met en afstemming tussen diverse partijen. De NOvA speelt daarin als opdrachtgever een centrale rol. Voor dit project geldt de volgende organisatiestructuur.

BA2020 organisatiestructuur