Vacature adviescommissie regelgeving

De adviescommissie regelgeving heeft tot taak de algemene raad gevraagd te adviseren over de juridische en wetgevingskwaliteit van voorstellen van regelgeving van de Nederlandse orde van advocaten. De adviescommissie bestaat uit vier tot acht leden, waarvan de meerderheid advocaat is.

De algemene raad zoekt een

Advocaat (tevens voorzitter) voor de adviescommissie regelgeving


Lijkt het u interessant om naast uw reguliere werkzaamheden als advocaat een bijdrage te leveren aan de juridische en wetgevingskwaliteit van voorgenomen regelgeving van de Nederlandse orde van advocaten dan wordt u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken.

De algemene raad consulteert de adviescommissie gemiddeld vier keer per jaar. Contact vindt zoveel mogelijk plaats via e-mail en videoconferencing. De werkwijze van de adviescommissie regelgeving wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning vindt plaats door het landelijk bureau van de NOvA. Er staat geen vergoeding tegenover behalve vergoeding van de reiskosten. Met het schrijven van een juridisch advies is maximaal één opleidingspunt te behalen. Eén keer per jaar wordt de vergadering afgesloten met een informeel diner.

Meer informatie en reactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa van der Deijl via t.vanderdeijl@advocatenorde.nl of 06 13 50 21 37. Uw interesse (middels korte cv en motivatie) kunt u kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie adviescommissie regelgeving’.