Dossiers

Coronavirus

Coronavirus

Coronavirus iStock-1208678891De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan razendsnel en hebben ook ingrijpende gevolgen voor de rechtspleging en de advocatuur. Het crisisteam van de NOvA staat voortdurend in contact met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Raad voor Rechtsbijstand over maatregelen met betrekking tot de rechtspleging en de consequenties hiervan voor advocaten. In dit dossier houdt de NOvA de advocatuur continu op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Kijk voor meer informatie ook bij de:
- veelgestelde vragen over het coronavirus - algemeen
- veelgestelde vragen over het coronavirus - strafrecht

3 april  Doordat de voorzieningen voor een telefonische (beeld)verbinding zijn uitgebreid, kunnen vanaf 7 april meer en ook andere soorten zaken dan de meest urgente op afstand worden behandeld. De Rechtspraak heeft hiervoor een algemene regeling opgesteld.
2 april De Dienst Justitiële Inrichtingen verlengt de eerder genomen maatregelen in alle DJI-inrichtingen tot en met 28 april 2020. Het gaat hierbij onder andere om opschorting van bezoek en verlof in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, detentiecentra en forensische zorg klinieken en vermindering van het aantal vervoersbewegingen naar rechtbanken.
31 maart In overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nederlandse orde van advocaten en de Mediation federatie Nederland heeft de Raad voor Rechtsbijstand besloten tot de beleidsregel voor de verstrekking van een extra voorschot.
31 maart De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt een Kamerbrief over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).
30 maart Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beantwoordt vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en publiceert een infographic Tozo-regeling aanvragen.
27 maart De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) zijn vandaag bekend gemaakt. De regeling voor zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, gaat komende week van start en geldt vooralsnog tot 1 juni.
25 maart Minister Grapperhaus geeft antwoorden op Kamervragen over de gevolgen van het coronavirus voor de rechtspleging en de rechtsbescherming.
25 maart De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming verruimt de reactietermijn voor schriftelijke beroepszaken tijdens de coronacrisis.
25 maart De Rechtspraak heeft het overzicht met tijdelijke regelingen als aanvulling op de reguliere procesreglementen bijgewerkt. Hier staan nu tijdelijke regelingen voor civiel handelsrecht (rechtbanken en gerechtshoven), civiel familie- en jeugdrecht (rechtbanken en gerechtshoven) en civiel insolventie (gerechtshoven). 
25 maart De Raad voor Rechtsbijstand geeft een nadere uitwerking van de extra maatregelen zittingstoeslag en uitbetaling EXU.
25 maart De Raad voor de Rechtspraak maakt bekend dat gerechtsgebouwen ook na 6 april in principe gesloten blijven. Wel wordt het soort zaken dat inhoudelijk wordt behandeld langzaam uitgebreid.
25 maart Met de bekendmaking van het Besluit videoconferentie wordt het mogelijk om in meer situaties binnen het strafproces videocommunicatie toe te passen.
24 maart In overleg met de NOvA en het ministerie van Justitie & Veiligheid maakt de Raad voor Rechtsbijstand steunmaatregelen voor sociaal advocaten bekend.
23 maart De Nederlandse orde van advocaten, Sociaal Werk Nederland, het Juridisch Loket, de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en de Raad voor Rechtsbijstand hebben gezamenlijk besloten om de start van de pilot 'Samenwerken in de eerstelijn' voor onbepaalde tijd uit te stellen.
20 maart De NOvA en de Raad voor Rechtsbijstand zijn in gesprek over speciale financiële maatregelen. Naar verwachting zal de RvR begin volgende week extra maatregelen voor de sociale advocatuur publiceren.
20 maart De Belastingdienst neemt speciale maatregelen voor ondernemers die een betalingsregeling willen treffen.
20 maart Het kabinet maakt bekend dat de asielprocedure voor nieuwe asielzoekers wordt opgeschort: Uitwerking van de maatregelen in de asielketen met betrekking tot het coronavirus
18 maart De Rechtspraak publiceert tijdelijke regelingen als aanvulling op de reguliere procesreglementen van de rechtbanken (familie en jeugd) en hoven (civiel). 
17 maart Heeft u ondernemersvragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het KVK-coronaloket: www.kvk.nl/coronaloket.
17 maart Het kabinet stuurt een brief aan de Tweede Kamer met een noodpakket aan maatregelen om de economie, banen en inkomens te beschermen.
17 maart De Rechtspaak informeert over de werkwijze van de centrale informatiebalie tijdens de sluiting: hoe dient u stukken in?
17 maart De Raad voor Rechtsbijstand informeert over de afwijkende beoordeling voor aanvragen en declaraties van toevoegingen.
17 maart De Dienst Justitiële Inrichtingen geeft een overzicht van veelgestelde vragen over het coronavirus.
17 maart De Rechtspraak informeert over de gevolgen van de coronamaatregelen voor uit- en overleveringszaken.
17 maart Tolk gewenst? TVcN adviseert conference call.
16 maart De Rechtspraak geeft een overzicht van urgente zaken die wel worden behandeld.
16 maart De Raad voor Rechtsbijstand overlegt met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie, het OM en de NOvA over de verlening van piketbijstand in de periode tot en met 6 april 2020. Bekijk de gevolgen voor strafpiketadvocaten.
16 maart De brief van minister Grapperhaus van 15 maart over de maatregelen tot en met 6 april 2020 vraagt nadere aandacht. Daarover vindt vandaag nader overleg plaats, waarbij ook de NOvA samen met andere togaberoepen aanwezig is.
15 maart Aanvullende corona maatregelen, beperkte dienstverlening IND.
15 maart Reactie van het Openbaar Ministerie op het sluiten van gerechten.
15 maart De Rechtspraak heeft besloten vanaf dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zaken gaan wel door.
15 maart Minister Grapperhaus informeert de Tweede Kamer over maatregelen die tot en met 6 april 2020 zijn of worden genomen rond de rechtspleging, de migratieketen en de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties.
13 maart CPO-Dialogue besluit om alle verplichte onderdelen – zowel onderwijs als toetsen – van de Beroepsopleiding Advocaten t/m 4 april te annuleren.
13 maart De Dienst Justitiële Inrichtingen treft preventieve corona-maatregelen.


Kijk voor de laatste adviezen en informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.