Dossiers

Digitaal procederen

Digitaal procederen

Digitaal procederen betekent dat u processtukken op digitale wijze ontvangt van de Rechtspraak. Binnen sommige rechtsgebieden is het ook mogelijk processtukken digitaal in te dienen.

‘Reset’ digitaal procederen
Onder de noemer KEI werkte de Raad voor de rechtspraak de afgelopen jaren aan de modernisering en digitalisering van juridische procedures. De weg naar volledig digitaal procederen bleek echter meer tijd en geld te kosten dan gepland. Op 10 april 2018 maakte de Rechtspraak een ‘reset’  bekend. De digitalisering van de rechtspraak wordt minder ambitieus. De nadruk komt meer te liggen op digitale toegankelijkheid van de rechtspraak, gericht op het digitaal uitwisselen en beschikbaar stellen van gegevens over rechtszaken voor juridische professionals en rechtzoekenden.

Het huidige systeem voor digitaal procederen in bestuurzaken wordt voorlopig niet verder ontwikkeld. Digitaal procederen bij handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland stopt per 1 oktober 2019. Op die datum treedt nieuwe wetgeving in werking waardoor de pilot verplicht digitaal procederen komt te vervallen. Vanaf die datum geldt bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland weer hetzelfde civiele procesrecht als in de rest van Nederland.

Meer informatie over wat er nu bekend is over de nieuwe plannen voor digitalisering van de rechtspraak leest u in Toekomstige ontwikkelingen.

Inbreng NOvA digitaal procederen
Namens de advocatuur speelt de NOvA een actieve rol bij de digitalisering van de rechtspraak. Zo heeft de NOvA wetgevingsadviezen uitgebracht over de modernisering van het burgerlijk procesrecht en het bestuursrecht en haar standpunten ingebracht bij de debatten over KEI in de Tweede en Eerste Kamer.

De NOvA voert regelmatig overleg op bestuurlijk en operationeel niveau en neemt deel aan diverse werkgroepen, gebruikerstesten en pilots. Om de wensen van de advocatuur met betrekking tot digitaal procederen kenbaar te maken, heeft de NOvA werkgroepen en gebruikersgroepen opgericht die namens de advocatuur terugkoppeling geven aan de Rechtspraak.

Suggesties of problemen?
De NOvA is geïnteresseerd in uw inbreng over digitaal procederen. Welke problemen komt u tegen in uw dagelijkse praktijk die met digitalisering zijn op te lossen? En andersom, waar merkt of verwacht u dat digitalisering juist uw beroepsuitoefening hindert? Suggesties, voorbeelden en mogelijke problemen kunt u melden via digitaalprocederen@advocatenorde.nl.