Dossiers

Kwaliteit

Kwaliteitstoetsen

Kwaliteitstoetsen

Het college van afgevaardigden heeft op 21 juni 2017 de wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen aangenomen. Alle advocaten zijn straks gehouden ieder jaar deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Gestructureerde feedback is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van ervaringen, problemen, successen en uitdagingen in de dagelijkse werkpraktijk. Die verdieping van kennis, inzicht en vaardigheden moet leiden tot effectiever professioneel gedrag. Advocaten kunnen kiezen uit drie vormen van gestructureerde feedback: intervisie, peer review en gestructureerd intercollegiaal overleg.

Registratie pas na wetswijziging artikel 26 Advocatenwet
Op 4 september 2017 heeft de algemene raad de wijzigingsregeling op de kwaliteitstoetsen aangenomen, waarin nadere regels worden gesteld over uitvoeringsvereisten aan de vormen van gestructureerde feedback. Voor de inwerkingtreding van de nieuwe regeling is een formele wetswijziging van artikel 26 Advocatenwet nodig. Zodra het gewijzigde artikel 26 Advocatenwet is ingevoerd, kan registratie van gespreksleiders en reviewers bij de algemene raad plaatsvinden. De door de NOvA gewenste invoering van de kwaliteitstoetsen op 1 januari 2019 gaat niet door omdat het ministerie van JenV de hiervoor benodigde wijziging van de Advocatenwet niet haalt. Wanneer de wetswijziging wel doorgang vindt, is nu nog niet bekend. 

Wetsvoorstel wijziging artikel 26 Advocatenwet in consultatie 
Het wetsvoorstel dat artikel 26 moet wijzigen is medio januari 2019 in consultatie gegaan. De door de NOvA gewenste grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de kwaliteitstoetsen is daarin opgenomen. Het wetsvoorstel is inmiddels ingediend bij de Tweede Kamer en er is een verslag gemaakt. Er wordt nu gewacht op de antwoorden van de minister. Wanneer de wet in werking zal treden en dus met de uitvoering van de reeds in 2017 vastgestelde inrichting van de kwaliteitstoetsen kan worden gestart, is nog niet duidelijk.