Dossiers

Kwaliteit

Kwaliteitstoetsen

Kwaliteitstoetsen

Het college van afgevaardigden heeft op 21 juni 2017 de wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen aangenomen. Alle advocaten zijn straks gehouden ieder jaar deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Gestructureerde feedback is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van ervaringen, problemen, successen en uitdagingen in de dagelijkse werkpraktijk. Die verdieping van kennis, inzicht en vaardigheden moet leiden tot effectiever professioneel gedrag. Advocaten kunnen kiezen uit drie vormen van gestructureerde feedback: intervisie, peer review en gestructureerd intercollegiaal overleg.

Registratie pas na wetswijziging artikel 26 Advocatenwet
Op 4 september 2017 is de door de algemene raad de wijzigingsregeling op de kwaliteitstoetsen aangenomen, waarin nadere regels gesteld worden over uitvoeringsvereisten aan de vormen van gestructureerde feedback. Voor de inwerkingtreding van de nieuwe regeling is een formele wetswijziging van artikel 26 Advocatenwet nodig. Zodra het gewijzigde artikel 26 Advocatenwet is ingevoerd, kan registratie van gespreksleiders en reviewers bij de algemene raad plaatsvinden. De NOvA hoopt dat de wetswijziging snel kan plaatsvinden.