Dossiers

Modernisering Strafvordering

Modernisering Strafvordering

Het Wetboek van Strafvordering wordt de komende jaren gemoderniseerd. De NOvA volgt dit vernieuwingsproces op de voet.

Consultatiefase
Op 7 februari 2017 zijn de eerste twee – van de in totaal acht – boeken van het nieuwe Wetboek van Strafvordering in consultatie gegeven. Na beoordeling van de voorstellen door de adviescommissie strafrecht heeft de NOvA op 30 juni 2017 advies uitgebracht.
Op 30 november 2017 zijn boeken 3 t/m 6 in consultatie gegeven, waarover de NOvA op 31 juli 2018 advies heeft uitgebracht.