Dossiers

Strafrecht

Strafrecht

Het strafrecht is voortdurend in beweging. De NOvA volgt alle ontwikkelingen die de positie van rechtzoekenden en de praktijkuitoefening van strafrechtadvocaten raken op de voet, zowel qua wetgeving als beleid. Voorbeelden hiervan zijn verhoorbijstand en ZSM.

Ondersteund door de adviescommissie Strafrecht geeft de NOvA op strafrechtelijk gebied gevraagd en ongevraagd advies aan de regering en het parlement. Dit geldt ook voor de herziening van het Wetboek van Strafvordering.