13jan

Frans Knüppe neemt taken algemeen deken waar

Wegens persoonlijke redenen legt Johan Rijlaarsdam per direct zijn werkzaamheden als algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten neer. Waarnemend deken Frans Knüppe neemt zijn taken waar.

In de vergadering van het college van afgevaardigden op 26 maart 2020 zal de verkiezing van de nieuwe algemeen deken plaatsvinden. De algemene raad is voornemens Frans Knüppe hiervoor voor te dragen.

Johan Rijlaarsdam (1960) is vanaf 1 januari 2018 lid van de algemene raad. Vanaf 1 januari 2019 is hij algemeen deken. De algemene raad is Johan Rijlaarsdam zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de NOvA. Johan bedankt iedereen met wie hij het afgelopen jaar als algemeen deken heeft mogen samenwerken voor de prettige en constructieve contacten.

Lees ook bericht van het college van toezicht.

2020