12mrt

Portefeuilleverdeling algemene raad bijgesteld

Met de verkiezing van Robert Crince le Roy als nieuw AR-lid, is de algemene raad sinds begin dit jaar weer op volle sterkte. De uitbreiding van het bestuur van de NOvA van vijf naar zes leden heeft geleid tot een bijgestelde portefeuilleverdeling.

De algemene raad bevordert in het belang van de goede rechtsbedeling een behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten. De algemene raad functioneert als een collegiaal bestuur, maar ter voorbereiding van verschillende beleidsterreinen heeft ieder AR-lid enkele portefeuilles onder zich:

Frans Knuppe Frans Knüppe, algemeen deken
Algemene bestuurlijke coördinatie en praktijkvoering
 AR Bernard de Leest Bernard de Leest, waarnemend deken
Toegang tot het recht en deontologie
 AR Theda Boersema Theda Boersema
Kwaliteit en innovatie
 AR Susan Kaak Susan Kaak
Opleiding en rechtspleging/geschilbeslechting
 AR Petra van Kampen Petra van Kampen
Strafrecht en vertrouwelijkheid
 Robert Crince le Roy (vert) Robert Crince le Roy
Bestuurlijke vernieuwing, governance en veiligheid

2021