4apr

Profiel nieuwe bestuursleden Jeroen Soeteman & Sanne van Oers

Jeroen Soeteman trad op 1 januari 2022 toe tot de algemene raad van de NOvA, Sanne van Oers volgde op 1 april. Als NVSA-boegbeeld drukte Soeteman de laatste jaren zijn stempel op het beeld van de strafrechtadvocatuur, terwijl Van Oers zich vanuit het Gelderse hard maakte voor de sociale advocatuur. Hoog tijd voor een baliebrede kennismaking met beide nieuwe bestuursleden.

Sanne-van-Oers-22-03-10-1825Sanne van Oers:

“Goede rechtsbescherming is niet altijd vanzelfsprekend”

Wat voor soort zaken doe je als advocaat?
“In het begin van mijn carrière deed ik voornamelijk familie- en strafzaken. Gaandeweg ben ik me gaan toeleggen op het bijstaan van kinderen en hun ouders in het jeugd(straf)recht, evenals op het psychiatrisch patiëntenrecht. In moeilijke situaties zoals uithuisplaatsingen kan ik als advocaat echt het verschil maken. Mijn kennis en ervaring draag ik als advocaat-trainer en docent van de beroepsopleiding ook graag over aan de nieuwe generatie advocaten.”

Wat beweegt jou als advocaat en bestuurder?
“Al tijdens mijn studie rechten wist ik dat ik de sociale advocatuur in wilde; een bewuste keuze. Het is mijn roeping om ‘gewone’ mensen met juridische problemen die niet altijd zelfredzaam zijn bij te staan. Vaak gaat dat om zaken van de overheid tegen een burger. Helaas blijkt dat goede rechtsbescherming niet altijd een vanzelfsprekendheid is. Daar zet ik me dag in dag uit voor in, als advocaat in concrete zaken voor individuele rechtzoekenden en als bestuurder op een hoger niveau.”

Wat breng je mee naar de algemene raad?
“Ik ben nieuwsgierig en analytisch ingesteld. Eerst wil ik weten hoe het zit, en stem daar vervolgens mijn acties en besluiten op af. Als advocaat in de dagelijkse praktijk, maar ook in het bestuur van de lokale en nu de landelijke orde van advocaten. Van een andere orde is het feit dat ik uit de regio kom, waardoor je soms met een andere bril naar vraagstukken kijkt. Die spreiding binnen het dagelijks bestuur vind ik heel belangrijk.”

Wat is je ambitie je als bestuurder van de NOvA?
“Al meer dan tien jaar houd ik me naast mijn advocatenpraktijk op bestuurlijk niveau bezig met de (sociale) advocatuur. Eerst als lid van het college van afgevaardigden, de laatste zes jaar als portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand binnen de raad van de orde Gelderland. In die tijd heb ik de hele geschiedenis van de bezuinigingen op de sociale advocatuur meegemaakt, tot demonstraties van advocaten aan toe. Als lid van de algemene raad wil ik me nu op landelijk niveau hard maken voor de toegang tot het recht en daardoor ook meer impact realiseren.”

Werk aan de winkel dus?
“In lijn met scenario 1 van de commissie Van der Meer zijn begin dit jaar de nieuwe vergoedingen voor gefinancierde rechtsbijstand ingegaan, waarmee de betaling voor de sociale advocatuur op een reëler niveau is gekomen. Een mijlpaal, maar nu is het zaak alert te blijven en te blijven pleiten voor een adequate financiering. Verder zitten er nog blinde vlekken in het systeem van de toegang tot het recht, getuige de recente toeslagenaffaire. Bovendien is het van belang de samenwerking in de eerstelijns rechtshulp verder vorm te geven. Genoeg te doen, maar ik ben er meer dan klaar voor!”

Sanne van Oers:
• heeft binnen de algemene raad onder andere de portefeuille gefinancierde rechtsbijstand
• is advocaat sinds 2003, momenteel als partner bij Van Schie advocaten in Nijmegen
• is actief op de rechtsgebieden jeugdrecht, psychiatrisch patiëntenrecht en strafrecht
• is advocaat-trainer en docent/toetsontwikkelaar bij de Beroepsopleiding Advocaten
• was tot 2022 lid van de raad van de orde Gelderland, portefeuille gefinancierde rechtsbijstand
• was tot 2016 lid van het college van afgevaardigden, portefeuille gefinancierde rechtsbijstand

 

Jeroen Soeteman-22-03-10-1812Jeroen Soeteman:

“Zoveel mogelijk verbinding en eenheid binnen de balie realiseren”

Hoe heb je de eerste drie maanden als lid van de algemene raad ervaren?
“Wat me is opgevallen is het enorm hoge kwaliteitsniveau en een grote betrokkenheid bij de advocatuur, zowel binnen het bestuur als in de ondersteuning door het landelijk bureau van de NOvA. Je stapt in een dynamisch krachtenveld waarin het over veel meer onderwerpen gaat dan ik van tevoren had gedacht, dus het is best even aanpoten. Maar ik ben gewend om mij onderwerpen snel eigen te maken en presteer meestal het beste als er druk op komt, dus dat komt wel goed.”

Hoe zie jij het vak van advocaat?
“De advocatuur gaat me aan het hart. Advocaten hebben het mooiste beroep dat er is, dat veel van je kan vragen maar nog veel meer kan geven. Wat de advocatuur voor mij onderscheidt, is de bijzondere positie van de advocaat in de rechtsstaat. Met de bevoegdheden in het belang van de rechtzoekende, zoals het verschoningsrecht en de geheimhoudingsplicht, komt ook een grote verantwoordelijkheid. Onze adviezen kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor cliënten. De kwaliteit van onze dienstverlening is dan ook van essentieel belang, met als basis de beroepsopleiding en de permanente educatie, evenals de noodzakelijke integriteit die daarmee gepaard gaat.”

Welke rol heeft de NOvA hierin?
“Uitgangspunt is dat elke advocaat zich in de praktijkuitoefening laat leiden door de vijf kernwaarden. De NOvA speelt daarbij als publiekrechtelijke beroepsorganisatie en vertegenwoordiger van alle advocaten een belangrijke rol. Enerzijds door beleid en regelgeving en anderzijds door voorlichting en ondersteuning. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”

Welke portefeuilles heb jij onder je?
“Mede omdat Sanne van Oers pas zeer recent als nieuw bestuurslid is toegetreden, ligt de portefeuilleverdeling binnen de algemene nog niet volledig vast. Hiermee komen we binnenkort naar buiten. Wat is wel kan zeggen is dat ik, wellicht niet verrassend, de portefeuille strafrecht op me heb genomen.”

Wat zie jij als jouw belangrijkste opdracht als lid van de algemene raad?
“Ik maak graag deel uit van een bestuur waarin mensen vanuit verschillende invalshoeken samenwerken, met als doel om zowel concrete beslissingen te nemen als bezig te zijn met een visie voor de langere termijn. In het algemeen zie ik het als onze taak als algemene raad om binnen de balie zoveel mogelijk verbinding en eenheid te realiseren. Zowel tussen alle regio’s, tussen kleinere en grotere kantoren als tussen de commerciële en sociale advocatuur. Zeker gezien de vele soorten kantoren en advocaten zie ik het als een uitdaging om hierin de juiste balans te vinden.”

Jeroen Soeteman:
• heeft binnen de algemene raad onder andere de portefeuilles strafrecht en digitalisering
• is advocaat sinds 1999, momenteel als partner bij Jebbink Soeteman advocaten in Amsterdam
• is actief op de rechtsgebieden strafrecht en privacyrecht
• was tot 2021 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten
• was in 2015 lid van de NOvA-commissie Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand

 

2022