Basistest Beroepsopleiding Advocaten

Iedere advocaat-stagiair die vanaf 1 maart 2021 begint met de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten is verplicht de basistest van de Nederlandse orde van advocaten af te leggen.

Doel en achtergrond
De basistest geeft de advocaat-stagiair goed inzicht in het niveau en de actualiteit van zijn juridisch-inhoudelijke kennis. Aangezien deze kennis als bekend wordt verondersteld, hoeft tijdens de beroepsopleiding geen herhaling van deze universitaire kennis meer plaats te vinden. Daarmee wordt de vernieuwde beroepsopleiding meer toepassingsgericht en ook efficiënter, omdat de omvang – ten opzichte van de huidige beroepsopleiding – wordt gereduceerd.

Civiel effect
De inhoud van de basistest gaat uit van de actuele leerstof zoals die in de universitaire juridische opleiding is verworven; binnen de afspraken die de universiteiten, de Nederlandse orde van advocaten, de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie daarover hebben gemaakt in het convenant civiel effect. Dat betekent dat de basistest de drie hoofdrechtsgebieden omvat: privaatrecht, bestuursrecht en strafrecht. Over de basisbeginselen hiervan kunt u in de basistest vragen verwachten.
Voor een nadere toelichting én ter voorbereiding op de basistest kunt u de eindtermen van de basistest raadplegen.

De basistest is in een zorgvuldige procedure opgesteld en gereviewd door advocaten en andere experts. De test wordt periodiek aangepast aan de actuele leerstof en aan de hand van ervaringen van degenen die de basistest hebben afgelegd.

Diagnostisch karakter
De uitslag van de basistest heeft een diagnostisch karakter. U kunt niet zakken voor de basistest en de uitkomsten hebben geen implicaties voor de toegang tot de Beroepsopleiding Advocaten. Indien er kennishiaten mochten zijn in de actuele kennis van de aankomend advocaat-stagiair, dan worden deze alleen aan de deelnemer beschikbaar gesteld. Met die uitkomsten kan de advocaat-stagiair zijn kennis waar nodig bijspijkeren, al dan niet ondersteund door zijn patroon, kantoor of via een te betalen ‘bijspijkermodule’ die de uitvoeringsorganisatie van de NOvA aanbiedt.

Inhoud en kosten
De basistest omvat 60 gesloten vragen en duurt maximaal 2 uur. Daarbij mag de deelnemer een wettenbundel raadplegen. Om een beeld te krijgen van de opzet en de inhoud van de basistest, is een aantal testvragen beschikbaar. Hier kunt u zien hoe de basistest eruit ziet en krijgt u een indruk van de moeilijkheidsgraad van de vragen.
De basistest kost € 160,- exclusief btw.

Wanneer legt u de basistest af?
De basistest moet zijn afgelegd voor de start van de Beroepsopleiding Advocaten. De basistest kan tot maximaal één jaar voor de start van de beroepsopleiding worden afgelegd, zowel na als voor de beëdiging tot advocaat.
Omdat de basistest geen implicaties heeft voor de toegang tot de beroepsopleiding, hoeft u de basistest in principe slechts één keer af te leggen. Indien gewenst kunt u de basistest (tegen betaling van de kosten van de basistest) nog één keer opnieuw afleggen.

Datum- en locatie
U legt de basistest af in een van de over heel Nederland verspreide toetslocaties. Houd bij de toetslocatie rekening met de corona maatregelen. Bij aanmelding kunt u aangeven welke locatie uw voorkeur heeft. U krijgt daarna de keuze uit een aantal dagen en tijdstippen waarop u de basistest kunt afleggen. Na betaling van de basistest (€ 160 exclusief btw) is uw aanmelding definitief en kunt u de basistest afleggen.

Aanmelding
U kunt zich voor de basistest aanmelden via de onderstaande link. U opent daarmee de aanmeldpagina van Citrus Andriessen, de organisatie die voor de NOvA de toetsing verzorgt. 


  Aanmelden basistest Beroepsopleiding Advocaten  

 
Meer informatie
Heeft u nog vragen over de basistest? Mail dan naar BA2020@advocatenorde.nl. Indien u vragen heeft over de aanmelding voor de basistest en de betaling, kunt u zich richten tot servicedesk@citrusandriessen.nl

   


Maatregelen tegen Corona op alle toetslocaties (Lamark, Eureka en IP Campus):

 • Het gebruik van mondkapjes wordt verplicht gesteld, kandidaten moeten zelf een mondkapje meenemen. Kandidaten die geen mondkapje bij zich hebben moeten op locatie een wegwerpmondkapje pakken. De mondkapjesplicht geldt voor verplaatsingen binnen de examen-locatie. Zodra de kandidaat bezig is met zijn examen mag het mondkapje afgedaan worden. Uiteraard dient het mondkapje ook afgedaan te worden bij de identificatie van de kandidaat.
 • De surveillant/toezichthouder moet ook een mondkapje dragen bij bewegingen op de toetslocatie.
 • Naleven richtlijnen RIVM (geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog, etc.)
 • Locaties zijn open op 50% capaciteit zodat 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden
 • Examenplekken worden vòòr iedere afname schoongemaakt, inclusief muis, toetsenbord en koptelefoon. Bij Lamark wordt het gebruik van een eigen headset aanbevolen.
 • Legitimatiebewijzen worden visueel gecontroleerd en niet aangenomen.
 • Minimaal 1,5 meter afstand houden, ook in de wachtruimte, is verplicht.
 • Toezichthouders die ziekteverschijnselen vertonen mogen niet aanwezig zijn op een toetslocatie.
 • Kandidaten die ziekteverschijnselen vertonen wordt de toegang ontzegd.
 • Handen wassen voor examen-afname verplicht.
 • Het omboeken van een examen kan kosteloos tot 1 werkdag voor het examen.