23-02-2023

Robert Crince le Roy algemeen deken NOvA

"Bevlogen advocaten gezocht!"

De waarde van de advocatuur in Nederland wordt weergegeven door allen die op het tableau staan ingeschreven. Vanaf de advocaat-stagiair die aan het vak begint tot de ervaren advocaat; in al die fasen draagt een advocaat bij aan het belang van een goede rechtsbedeling en de toegang tot het recht.

De NOvA bevordert in het belang van een goede rechtsbedeling een behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten. Beleid en regelgeving van de NOvA zijn de waarborgen voor de kwaliteit van de advocatuur en bieden tegelijkertijd de rechtzoekende houvast.

Het beleid van de algemene raad, de vaststelling van regelgeving door het college van afgevaardigden en de waardevolle bijdragen van de adviescommissies komen tot stand bij de gratie van voortdurende en actieve discussie over het juiste en het goede. Daar zijn (nog meer) bevlogen advocaten voor nodig. Advocaten die naast hun praktijk een extra bijdrage willen leveren aan de kwaliteit en de toekomst van de advocatuur. Daarom doe ik een appel op u.

Het bestuur van de NOvA, de algemene raad, wil voor een verdere inhoudelijke verbreding en verdieping een of twee leden toevoegen aan de huidige samenstelling. De algemene raad maakt zich sterk voor een diverse en inclusieve balie en streeft ernaar ook op dat punt een goede afspiegeling van de advocatuur te zijn. Voor de invulling van een van de vacatures kijkt de algemene raad naar ‘de advocaat als mens’ met werk-privébalans, kantoorcultuur, LawCare en diversiteit en inclusie als aandachtsgebied. Daarnaast, of in deze vacature, zoekt de algemene raad een nieuw lid met een diepgaande bestuursrechtelijke kennis en een ruime ervaring bij een groot kantoor. Spreken deze omschrijvingen u aan, dan kom ik graag met u in contact. De volledige vacaturetekst vindt u op de website van de NOvA.

De algemene raad streeft ernaar om de Nederlandse orde van advocaten met een toekomstgerichte blik vorm te geven. Door u te melden voor de invulling van deze vacatures kunt u daaraan bijdragen. Ik hoor graag wat u kunt betekenen voor uw beroepsgroep en zij die daarvan afhankelijk zijn.