20-05-2020

Bernard de Leest lid algemene raad NOvA

"Corona-tegemoetkoming"

Toen in maart de ‘intelligente lockdown’ werd afgekondigd, de rechtbanken sloten, de juridische loketten geen bezoekers meer konden ontvangen en veel burgers bij overheidsinstanties voor gesloten deuren kwamen te staan, is de NOvA meteen in gesprek gegaan met het ministerie van Justitie & Veiligheid, de Rechtspraak en uiteraard de Raad voor rechtsbijstand. Hoe zorgen we ervoor dat mensen met juridische problemen geholpen kunnen worden tijdens de coronatijd?

En: hoe zorgen we ervoor dat advocaten hun werk kunnen blijven doen?

Dat laatste is nog niet zo eenvoudig. Sociaal advocaten vechten al jaren om hun hoofd boven water te houden. Na jarenlange bezuinigingen is er niet veel meer nodig om deze kantoren in onoverkomelijke problemen te laten belanden. Sinds de coronacrisis is het failliet van de sociale advocatuur een schrikbeeld dat gevaarlijk dichtbij komt. De voorschotregeling van de Raad voor Rechtsbijstand om het liquiditeitsprobleem op korte termijn op te lossen, was een goede stap, maar nog niet genoeg. Reden waarom de NOvA al in maart het initiatief nam om een regeling tot stand te brengen om omzetverlies te compenseren.

Voor de zwaarst getroffen bedrijfstakken was er al de TOGS-regeling, een tegemoetkoming van 4.000 EUR. Het is goed dat die regeling bestaat, maar de NOvA wist dat veel kantoren in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand hiermee niet gered zouden kunnen worden. Dat bleek zonneklaar uit cijfers en signalen die we de laatste weken ontvingen vanuit de advocatuur en de Raad voor Rechtsbijstand. De NOvA heeft daarom niet gevraagd om toepassing van de TOGS, maar bleef aandringen op een nadere tegemoetkoming speciaal voor sociaal advocaten. Dit hebben we in overleg met de meest betrokken (specialisatie)verenigingen gedaan.

Uiteindelijk zijn wij blij met het resultaat: het ministerie heeft een regeling ontworpen die voor veel sociaal advocaten soelaas kan bieden. Een aparte regeling voor de sociale advocatuur is uitzonderlijk. Het laat zien dat het ministerie en de Raad voor Rechtsbijstand het belang erkennen van de advocatuur als belangrijke schakel in de rechtsketen. Advocaten buiten het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand kunnen een beroep doen op de rijksregelingen die al eerder tot stand kwamen: de NOW en de Tozo. Wij hopen dat dit voor hen voorlopig volstaat. De coronacrisis is nog niet voorbij, maar de kans dat de advocatuur in staat blijft om iedereen die dat nodig heeft te kunnen blijven voorzien van rechtsbijstand, is na vandaag een stuk groter geworden.

Zie ook:

Reacties (13)

mr. W.N. van der Voet

20-05-2020

Het is mooi dat het de NOvA gelukt is om een compensatieregeling met de overheid af te spreken. Dat verdient respect. En solidariteit is een groot goed. Tegelijkertijd ervaar ik iets van "oneerlijke concurrentie" nu, naar ik begrijp, alleen "omzetverlies" het criterium is voor een vergoeding. Dat betekent namelijk dat ook advocaten die niet investeren in vernieuwing, ontwikkeling en risicospreiding, en daardoor kwetsbaar (geworden) zijn, nu financieel voordeel krijgen ten opzichte van (sociaal) advocaten die dat wel (op tijd) hebben gedaan en nog doen en daardoor hun eigen broek weten op te houden. Er gaan veel Lichte Advies Toevoegingen (LAT's) in € 40.000,--, dat is hard werken. Op welke wijze wordt 'goed gedrag' in deze beloond?

Mies de Jonge

20-05-2020

M.i. slaat deze reactie nergens op, want dat betekent dat je de sociale advocatuur juist vaarwel hebt gezegd, je pretendeert sociaal advocaat te zijn maar het commerciele prevaleert kennelijk! En alsof de sociale advocatuur die omzetverlies lijdt niet zou investeren in vernieuwing, deze is alleen anders georiënteerd, wat een onzin!

mr. W.N. van der Voet

20-05-2020

Niets is minder waar. Ik investeer alleen al jarenlang in vier volwaardige rechtsgebieden, met een dito landelijk netwerk. Dat gaat niet vanzelf, maar dat betaalt zich nu wel terug. Een beetje meer commercieel denken zonder perse (volledig) commercieel te worden, zou helemaal niet zo slecht zijn voor de sociale advocatuur. Dat zou de sociale advocatuur zeker minder kwetsbaar maken.

Mies de Jonge

23-05-2020

Ook de bovenstaande reactie toont duidelijk aan dat dit geen sociale advocatuur is. Ook ik investeer al jarenlang in ontwikkeling van mijn vakgebied en ben sociaal advocaat in hart en nieren. Ik kies daar bij expliciet voor de mensen met de laagste inkomens, dat is een gespecialiseerd vakgebied, je kunt dat niet ondervangen door uit goede tierendheid een paar toevoegingen te doen, maar voir de rest te kiezen voor je portemonnee. Iedere burger heeft recht op voldoende toegang tot het recht en dat moet kwalitatief zijn en blijven. De overheid heeft de keuze gemaakt dat de laagst betaalden recht op rechtsbijstand hebben en moet deze toegang dus ook garanderen. Wij worden nu eenmaal betaald door de overheid als sociaal advocaat, daar is niets schandaligs aan, dat is een keuze die de sociaal advocaat maakt. Dus als je kiest voor sociale advocatuur heeft de overheid ook zijn verplichtingen om dit overheid te houden nu er een crisis is. Je kunt niet marchanderen en roepen ik ga commercieel en doe er wat toevoegingen bij, dat is prima die keuze maar dat heeft totaal niets met sociale advocatuur te maken. Sterker nog die houding zorgt er voor dat de echte sociale advocatuur kapot gaat! Commerciele advocatuur en een beetje toevoegingen ter aanvulling heeft niets met sociale advocatuur van doen! Nogmaals het is een expertise en een apart specialistisch vakgebied wat we moeten koesteren! Ik ben dus teleurgesteld in beide reacties!

Mies de Jonge

23-05-2020

En ik blij met de inspanningen vanuit de Orde, hartelijk dank voor alles! Het toont aan dat de Orde tenminste wel nog hart heeft voor de sociaal advocaat!

mr. W.N. van der Voet

24-05-2020

Ik vind het jammer dat u niet eerst uw huiswerk wat beter doet, voordat u grote woorden gebruikt. Een klein feitenonderzoek zou u hebben uitgewezen dat ik werkzaam ben op rechtsgebieden die vooral 'sociaal' zijn, zoals het asielrecht, sociaal zekerheidsrecht en slachtofferrecht. Mijn praktijk bestaat nagenoeg volledig uit toevoegzaken. Ik heb niet minder hart voor de "minderbedeelden" dan u. Dat wil echter niet zeggen dat er niets te bedenken valt om zakelijk minder kwetsbaar te worden, met name aan de kant van het 'aantal zaken', door te investeren in expertise op meerdere rechtsgebieden en in een groot netwerk. Iemand die maar een 'kunstje' kan is natuurlijk kwetsbaarder dan iemand die meerdere 'kunstjes' kan. En iemand die nooit achter zijn bureau vandaan komt is natuurlijk kwetsbaarder dan iemand die stad en land afreist om met anderen samen te werken. Wat mij betreft moeten we eens af van het imago dat mensen medelijden met sociaal advocaten moeten hebben omdat wij de "minderbedeelden" helpen en van de gedachte dat "zakelijk denken" een vies woord is en ons minder "sociaal" zou maken. Ik zeg het met het grootst mogelijke respect, maar dat vind ik echt niet meer van deze tijd.

mr. W.N. van der Voet

24-05-2020

Overigens ben ik het volledig met u eens dat de "sociale advocatuur" een specialisme op zichzelf is en ben ik het ook met u eens dat het daarom op de weg van de overheid ligt, om dat op de juiste waarde te schatten en te belonen (de a-factor). De rechtshulp aan de "minderbedeelden" is vaak complex. Maar geredeneerd vanuit het "a×b = c"-principe, heb ik de meeste invloed op de b-facor (het aantal), waardoor er toch nog enige grip op de omzet (de c-factor) mogelijk blijft.

Mies de Jonge

24-05-2020

Dan begrijp ik uw reactie in het geheel niet meer en wie zegt dat ik de afgelopen jaren achter mijn bureau ben blijven zitten? In deze tijd van intelligente lockdown was het nu juist een probleem om van hot naar her te gaan. Ook ik heb 27 jaar geinvesteerd in diverse gebieden en heb overal in Nederland zaken, omdat de sociale advocatuur aan het uitsterven is, van Limburg tot het oosten en het noorden van het land. Maar ja door Corona ligt de procespraktijk stil omdat de rechtbanken plat liggen en ik doe geen strafrecht. UWV zaken, participatiezaken etc worden aangehouden en komen niet op zitting, hoorzittingen bij overheden en Uwv worden aangehouden en uitgesteld. Iemand digitaal medisch onderzoeken lukt helaas niet en probeer maar eens met daklozen en thuislozen die uit de opvang werden gegooid omdat deze overvol was en geen computer hebben te communiceren of met psychisch patienten waarbij de hulpverleners zelf al geen contact meer hadden iets te regelen. Het is de afgelopen periode erg druk geweest om van alles en nog wat op te vangen, maar ja daar dat waren allerlei noodzakelijke werkzaamheden waarvoor je geen toevoegingen krijgt en zonder zittingen geen omzet. Kennelijk heeft u geen extra ondersteuning nodig, dat is prima maar daarmee heeft u nog niet het recht om de rest van sociale advocatuur op deze wijze neer te zetten alsof het een achterhaalde, achter zijn bureauzittende zieligdoende beroepsgroep is, een stelletje relikwieën. Wil je kwaliteit leveren dan kan je maar een bepaalde hoeveelheid toevoegingen naar behoren doen en niet na 8 uur zeggen sorry uw tijd is op. Gezien de laagte van de toevoegingsgelden is er niet veel vlees op het bot, de overheid betaalt voor een Wia-zaak minder dan 27 jaar geleden voor een WAO zaak bijvoorbeeld. Doordat door corona de procespraktijk werd stilgelegd door het sluiten van de rechtbanken, waar wij geen invloed op hebben, UWV en gemeentes en ook de fiscus nog nauwelijks beschikkingen afgaven naar burgers omdat zij ineens andere prioriteiten hadden en andere regelingen moesten uitvoeren, heeft de sociale advocatuur hulp nodig. U heeft geen hulp nodig, fijn voor u, maar zet de advocatuur die dit wel nodig heeft niet in deze hoek weg. U heeft het over oneerlijke concurrentie, dat kan alleen toch ten opzichte van de commerciele advocatuur zijn, wat bedoelt u anders? Maar wij zitten niet in hun vakgebied dus die hebben niets te vrezen van de sociale advocatuur. En als dit is binnen de sociale advocatuur is bedoeld dan, begrijp ik het ook niet, want daar is geen concurrentie, er is immers overal tekort aan sociale advocatuur. Als u niets nodig heeft vraagt u niets aan, maar ga dan niet oordelen over andere sociaal advocaten en beweren dat zij op hun kont achter hun bureau zijn blijven zitten en over oneerlijke concurrentie. Het vakgebied is veel te divers voor dit soort oordelen. Het alleen steeds verder opkrikken van omzet kan alleen door meer toevoegingen te scoren, dat behoort geen doel op zich te zijn en daar is het systeem niet voor. Je vraagt imers de toevoegingen aan die nodig zijn en je kunt maar een bepaalde hoeveelheid aan wil je kwaliteit blijven leveren. De gemiddelde procedure vergt dan al meer dan de 8 uur werk waar je voor betaald krijgt.

Mies de Jonge

24-05-2020

Oh ja en dankzij mijn zakelijk inzicht besta ik nog steeds na 27 jaar...wil je blijven bestaan als sociaal advocaat dan kan je niet zonder zakelijk inzicht, maar dat is m.i. in de eerste plaats gericht op hoe de client het beste, vaak tegen de stroom in bijgestaan kan worden en hoe je je hierin kunt ontwikkelen als advocaat, ondanks dat je van de overheid vaak maar lepeltjes krijgt om mee te roeien. De betaling vloeit er uit voort die wordt immers door de overheid bepaald, deze bepaalt dus ook het maximum. Dit maximum kan je bij procedures niet halen want dan boet je in met je kwaliteit, je moet dus balanceren op een koord als sociaal advocaat en ja dat vergt zakelijk inzicht, goed je zaakjes op orde houden. Hoezo is dat zieligdoenerij?

mr. W.N. van der Voet

24-05-2020

I rest my case.

Mies de Jonge

24-05-2020

No hard feelings!

mr. W.N. van der Voet

24-05-2020

Zeker niet. Advocaten kunnen wel tegen een stootje :) Mijn bijdrage was ook niet persoonlijk naar u toe bedoeld en ook niet als een waardeoordeel. Het enige dat ik hoop is dat er - ter stimulans - voor sociaal advocaten die op dit moment nog wel voldoende onderhande werk hebben ook enige financiële vergoeding inzit. That's all.

V.J.P.C. Rogiest

26-06-2020

Mijn Hollandse moeder heeft in het verleden in Zaire(Congo) alles aan het werk gezet om mijn vader de gevangenis in the krijgen,. Daarna ben ik onder valse voorwendselen door mijn eigen nederlands indische moeder van school gehaald als minderjarige in Belgie terwijl mijn vader de voogdijschap had ! Waar was de jeugdbescherming ? En dit allemaal terwijl mijn moeder de slavin was van niet respectabele mensen(economische belangen apartheid slavendrijvers). Alles wat mijn vader had opgebouwd hebben ze van hem afgenomen,. Zelfs zijn kinderen ! Waar zijn mijn rechten in Eindhoven nu ik al jaren achtergesteld, verwaarloosd, misleid, valsbeschuldigd, gediscrimineerd, mishandeld en bedreigd word in Eindhoven ? Was het niet zo dat slaven in oost indie in het verleden ook geen rechten hadden en hun nakomelingen die al 3 generaties vluchten en uiteindelijk in Nederland zijn terechtgekomen ook geen recht hebben op een normaal levensbestaan !
Plaats een reactie

Commerciële, beledigende, bedreigende, racistische of anderszins ongepaste reacties worden onmiddellijk verwijderd.