20-05-2020

Bernard de Leest oud - lid algemene raad NOvA

"Corona-tegemoetkoming"

Toen in maart de ‘intelligente lockdown’ werd afgekondigd, de rechtbanken sloten, de juridische loketten geen bezoekers meer konden ontvangen en veel burgers bij overheidsinstanties voor gesloten deuren kwamen te staan, is de NOvA meteen in gesprek gegaan met het ministerie van Justitie & Veiligheid, de Rechtspraak en uiteraard de Raad voor rechtsbijstand. Hoe zorgen we ervoor dat mensen met juridische problemen geholpen kunnen worden tijdens de coronatijd?

En: hoe zorgen we ervoor dat advocaten hun werk kunnen blijven doen?

Dat laatste is nog niet zo eenvoudig. Sociaal advocaten vechten al jaren om hun hoofd boven water te houden. Na jarenlange bezuinigingen is er niet veel meer nodig om deze kantoren in onoverkomelijke problemen te laten belanden. Sinds de coronacrisis is het failliet van de sociale advocatuur een schrikbeeld dat gevaarlijk dichtbij komt. De voorschotregeling van de Raad voor Rechtsbijstand om het liquiditeitsprobleem op korte termijn op te lossen, was een goede stap, maar nog niet genoeg. Reden waarom de NOvA al in maart het initiatief nam om een regeling tot stand te brengen om omzetverlies te compenseren.

Voor de zwaarst getroffen bedrijfstakken was er al de TOGS-regeling, een tegemoetkoming van 4.000 EUR. Het is goed dat die regeling bestaat, maar de NOvA wist dat veel kantoren in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand hiermee niet gered zouden kunnen worden. Dat bleek zonneklaar uit cijfers en signalen die we de laatste weken ontvingen vanuit de advocatuur en de Raad voor Rechtsbijstand. De NOvA heeft daarom niet gevraagd om toepassing van de TOGS, maar bleef aandringen op een nadere tegemoetkoming speciaal voor sociaal advocaten. Dit hebben we in overleg met de meest betrokken (specialisatie)verenigingen gedaan.

Uiteindelijk zijn wij blij met het resultaat: het ministerie heeft een regeling ontworpen die voor veel sociaal advocaten soelaas kan bieden. Een aparte regeling voor de sociale advocatuur is uitzonderlijk. Het laat zien dat het ministerie en de Raad voor Rechtsbijstand het belang erkennen van de advocatuur als belangrijke schakel in de rechtsketen. Advocaten buiten het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand kunnen een beroep doen op de rijksregelingen die al eerder tot stand kwamen: de NOW en de Tozo. Wij hopen dat dit voor hen voorlopig volstaat. De coronacrisis is nog niet voorbij, maar de kans dat de advocatuur in staat blijft om iedereen die dat nodig heeft te kunnen blijven voorzien van rechtsbijstand, is na vandaag een stuk groter geworden.

Zie ook: