9apr

NOvA pleit voor noodfonds voor sociaal advocaten en evaluatie vergoedingenstelsel

In een brief aan de Tweede Kamer roept de NOvA op tot het instellen van een noodfonds voor sociaal advocaten en uitbreiding van de voorschotregeling om rechtsbijstand aan (kwetsbare) rechtzoekenden te borgen. Ook moet het vergoedingenstelsel voor sociaal advocaten in 2021 worden herijkt, conform het rapport Van der Meer.

Gefinancierde rechtsbijstand weegschaal eurosOp 15 april vergadert de Tweede Kamer over gefinancierde rechtsbijstand en coronamaatregelen. De NOvA vraagt de Kamer met klem om maatregelen op de korte én lange termijn:

Op de zeer korte termijn:
1. Er moet een noodfonds komen voor sociaal advocaten, zoals dat er al voor zelfstandige ondernemers in de zorg is.
2. De voorschotregeling van de Raad voor Rechtsbijstand moet worden uitgebreid tot 75%.

Op de middellange termijn:
3. Vanaf eind 2020 moet een onafhankelijke commissie periodiek de vergoedingen in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand herijken.

Vanaf 2021:
4. De aanbevelingen van het rapport Van der Meer moeten worden uitgevoerd.
5. Verbeteringen binnen het stelsel zoals voorgesteld door de advocatuur invoeren.

Faillissementen sociaal advocaten
De NOvA wijst erop dat faillissementen onder sociaal advocaten grote gevolgen hebben. De advocatuur is één van de pijlers van de rechtsstaat, naast rechtspraak en OM. De sociale advocatuur neemt binnen het stelsel een bijzondere positie in door ervoor te zorgen dat on- en minvermogende rechtzoekenden hun grondwettelijke recht op rechtsbijstand kunnen effectueren. Daarnaast vervullen veel sociale kantoren een spilfunctie in de wijk.

Het wegvallen van veel sociale advocatenkantoren heeft grote gevolgen voor de gehele rechtsketen en de rechtsstaat, zeker als na de coronacrisis extra achterstanden weggewerkt moeten worden. Zaken van een uitgevallen kantoor moeten worden overgenomen door andere advocaten (mits beschikbaar). Er is sprake van veel kapitaalvernietiging met de nodige gevolgen voor (kwetsbare) rechtzoekenden en de rechtsstaat.

Zie ook:

2020