20mei

Tegemoetkoming voor sociaal advocaten met omzetverlies door corona

Sociaal advocaten die omzetverlies lijden als gevolg van de coronacrisis krijgen een tegemoetkoming. Dat heeft minister Dekker bekendgemaakt. De NOvA heeft de afgelopen weken sterk aangedrongen op een regeling voor de sociale advocatuur, om te voorkomen dat deze groep advocaten in verdere financiële problemen komt. Kort gezegd houdt de regeling een tegemoetkoming in bij omzetverlies boven de 20 procent tot een maximum van 40.000 euro.

Het ministerie heeft een regeling ontworpen die voor veel sociaal advocaten soelaas kan bieden”, aldus Bernard de Leest, lid van de algemene raad. “Een aparte regeling voor sociaal advocaten is uitzonderlijk. Het laat zien dat het ministerie en de Raad voor Rechtsbijstand het belang erkennen van de advocatuur als belangrijke schakel in de rechtsketen."

Euros en weegschaalNadere uitwerking tegemoetkoming
Een nadere uitwerking van de regeling volgt zo spoedig mogelijk. De tegemoetkoming wordt berekend op basis van cijfers van de Raad voor Rechtsbijstand voor de jaren 2019 en 2020.

Regelingen voor andere advocaten
De NOvA blijft zich voor de gehele balie inzetten. Op dit moment kunnen advocaten aanspraak maken op steun via diverse regelingen.

Zie ook:

2020