• 04-04-2024

  Robert Crince le Roy algemeen deken NOvA

  "Vertrouwelijkheid kwijt?"

  Recent nam de Tweede Kamer, in weerwil van de minister voor Rechtsbescherming, twee amendementen aan die het mogelijk maken dat gesprekken tussen een gedetineerde in de extra beveiligde inrichting of een afdeling intensief toezicht en zijn advocaat bekeken én beluisterd kunnen worden. Dit moet volgens Kamerleden voorkomen dat advocaten onder druk worden gezet.

  lees meer
 • 29-02-2024

  Robert Crince le Roy algemeen deken NOvA

  "Regeren is vooruitzien"

  De bescherming van de rechten en vrijheden van de burger in de democratische rechtsstaat is hèt speerpunt van de NOvA. Daarom heeft de NOvA de verkiezingsprogramma’s laten toetsen op rechtsstatelijkheid. Politieke keuze kunnen immers gevolgen hebben voor fundamentele rechten en vrijheden van burgers, vooral als het gaat om de zekerheid van een eerlijk proces en een effectieve toegang tot de rechter voor eenieder.

  lees meer
 • 09-11-2023

  Robert Crince le Roy algemeen deken NOvA

  "Rechtsstatelijkheid in verkiezingsprogramma’s"

  Net als in het verleden heeft de NOvA ook deze keer een commissie ingesteld om de verkiezingsprogramma’s op hun rechtsstatelijkheid door te lichten. Het is tenslotte de advocaat die een wezenlijke rol speelt bij de juridische bescherming van de rechten en vrijheden van de burger in een democratische samenleving. Het is belangrijk dat de kiezer kennis kan nemen van de opvattingen van politieke partijen die de rechtsstaat raken.

  lees meer