Cryptotelefoons

Crypto TelefoonDe NOvA adviseert advocaten om in de communicatie met cliënten op afstand zoveel mogelijk gebruik te maken van bij de NOvA opgegeven geheimhoudernummers. In die gevallen is het systeem van nummerherkenning van toepassing, dat dient ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaat en cliënt. Het systeem van nummerherkenning ziet zowel op telefonie als op sms-berichten.

Het gebruik van cryptotelefoons, waarbij – in de regel – niet zichtbaar is dat een advocaat aan de communicatie deelneemt, leidt ertoe dat de wettelijke geheimhoudingplicht niet (goed) is te waarborgen. Daarbij is ook van belang dat de advocaat een eigen verantwoordelijkheid heeft om de geheimhouding te waarborgen.