25sep

NOvA en AIVD/MIVD tekenen convenant over nummerherkenning

De NOvA en de AIVD/MIVD hebben op 20 september het ‘Convenant Nummerherkenning Geheimhoudernummers’ getekend. Hierin staan de afspraken over het nieuwe systeem van nummerherkenning bij de AIVD/MIVD. Het doel hiervan is het waarborgen van vertrouwelijke communicatie tussen advocaten en hun cliënten.

De AIVD en de MIVD kunnen met het systeem van nummerherkenning 'aan de voorkant' nog sneller signaleren dat een gesprek tussen een cliënt en diens advocaat wordt opgevangen. In dat geval moeten deze opgenomen geheimhoudergesprekken binnen veertien dagen worden uitgeluisterd.

Als verwerking van deze gegevens niet noodzakelijk blijkt, worden de gegevens automatisch vernietigd. Daarmee is de wettelijke bewaartermijn van een jaar teruggebracht naar twee weken. Als verwerking van gegevens wel noodzakelijk wordt geacht, dienen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten onmiddellijk om rechterlijke toestemming te verzoeken. 

Convenant nummerherkenning AIVD-MIVDVan links naar rechts: Sebastian Reyn (MIVD), Jeroen Soeteman (NOvA), Simone Smit (AIVD)

Inwerkingtreding
De implementatie van het systeem van nummerherkenning vindt de komende maanden plaats, waarna wordt gestreefd naar een snelle inwerkingtreding. Op 27 september 2022 heeft het college van afgevaardigden al de hiervoor benodigde regelgeving vastgesteld. 

Geheimhoudernummers
Voor een goed werkend systeem van nummerherkenning (ook bij de politie en DJI)  is het van belang dat altijd actuele en juiste geheimhoudernummers geregistreerd zijn. Advocaten zijn zelf verantwoordelijk om hun vaste en mobiele geheimhoudernummers op te geven en bij te houden in Mijn Orde.

 

2023