Zoeken

Zoekresultaten (10)

U heeft gezocht op: Geheimhouding

 • pagina

  Cryptotelefoons

  De NOvA adviseert advocaten om in de communicatie met cliënten op afstand zoveel mogelijk gebruik te maken van bij de NOvA opgegeven geheimhoudernummers. In die gevallen is het systeem van nummerherkenning van toepassing, dat dient ter waarborgi ...

 • nieuwsbericht

  Prejudiciële vragen verschoningsrecht

  In het arrest, dat volgt op de beslissing van de voorzieningenrechter d.d. 22 maart 2022, wordt het fundamentele belang van het verschoningsrecht nog eens onderstreept. De uitleg die de Staat geeft aan de omgang met verschoningsrechtigde informatie k ...

 • nieuwsbericht

  Voorgestelde werkwijze OM biedt onvoldoende bescherming aan het verschoningsrecht

  Dit heeft de NOvA het OM laten weten als reactie op de concept aanwijzing omgang met verschoningsgerechtigd materiaal. Uitgangspunt in het Nederlandse strafproces is dat het OM en de opsporingsinstanties niet bevoegd zijn over geheimhouderinformatie ...

 • nieuwsbericht

  Geheimhoudingplicht niet goed te waarborgen met cryptotelefoons

  In de communicatie met cliënten op afstand maken advocaten bij voorkeur gebruik van bij de NOvA opgegeven geheimhoudernummers. In die gevallen is het systeem van nummerherkenning van toepassing, dat dient ter waarborging van de vertrouwelijkheid ...

 • nieuwsbericht

  Dekenappel gegrond in zaak misbruik geheimhoudertelefoon

  Na het instellen van het dekenappel door de algemeen deken en het hoger beroep van de deken Noord-Holland heeft het hof van discipline opnieuw naar de zaak gekeken. De advocaat heeft met haar handelen de kernwaarde integriteit in ernstige mate gescho ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe Wiv per 1 mei van kracht

  Met deze wet krijgen de Nederlandse inlichtingendiensten de bevoegdheid om, naast telefoon- en satellietverkeer, ook gegevens te verzamelen via internet. Voor het inzetten van bijzondere bevoegdheden gericht op advocaten is, mede door inzet van de N ...

 • nieuwsbericht

  CCBE luidt noodklok over inperken beroepsgeheim advocatuur

  The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) uit in een stevig statement haar zorgen over ongefundeerde geluiden dat advocaten hun beroepsgeheim zouden misbruiken. De Nederlandse orde van advocaten (NOvA), de beroepsorganisatie voor Nederla ...

 • nieuwsbericht

  Rechterlijke toets beschermt advocaten tegen tappen

  Indien de inlichtingen- of veiligheidsdiensten bijzondere bevoegdheden willen inzetten jegens advocaten (direct tappen), waar vertrouwelijke communicatie tussen advocaten en hun cliënten onderdeel van uitmaakt, is voorafgaande toetsing verplicht ...

 • nieuwsbericht

  Minister Plasterk regelt voorafgaande rechterlijke toets bij afluisteren advocaten

  Vandaag heeft de Ministerraad ingestemd met het aangepaste wetsvoorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Hennis van Defensie over de verruiming van de bevoegdheden van de Nederlandse inlichtingendiensten. De NOvA heeft het ministerie ...

 • blog

  Gezag, gedrag en ondermijning

  Op 31 mei a.s. vindt in de Eerste Kamer een beleidsdebat plaats over de Staat van de Rechtsstaat. Ter voorbereiding van dit debat vond ten overstaan van de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid een deskundigenbijeenkomst plaats over de (f ...