10jul

Consultatie toekomstbestendige beroepsopleiding advocaten van start

De algemene raad van de NOvA heeft de contouren van een toekomstbestendige beroepsopleiding voor advocaten in 2020 (BA2020) voorgelegd aan de advocatuur en andere belanghebbenden.

Elke advocaat kan reageren op voorgestelde aanpassingen van de beroepsopleiding advocaten. Hierbij gaat het onder andere om:

- de (cognitieve) toelatingstoets voorafgaand aan de beroepsopleiding;
- de invulling van en het onderscheid tussen proces- en praktijkvaardigheden;
- de grotere nadruk op toepassing van kennis en vaardigheden en op ethiek binnen de beroepsopleiding;
- de extra aan het patronaat te stellen eisen;
- de verdere integratie van alle stage-onderdelen;
- de vraag welke onderdelen van de beroepsopleiding (onder strenge accreditatie) aan kantoren en mogelijk anderen overgelaten kunnen worden.

> Bekijk het consultatiedocument BA2020 en start de consultatie.

De consultatietermijn loopt tot en met 17 september 2017. Mede aan de hand van de reacties besluit de algemene raad in het najaar of - en zo ja, op welke onderdelen - de bestaande beroepsopleiding (en mogelijk ook andere onderdelen van de stageperiode) aanpassing behoeft.

> Meer informatie over de consultatie BA2020 en het onderzoek BA2020.

2017