14mrt

Europese Commissie past tabel hoogrisicolanden aan

De Europese Commissie wijzigt per 16 maart 2023 de tabel van derde landen met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. Dit is van belang voor advocaten(kantoren) die diensten verlenen die onder de Wwft vallen. Is een potentiële cliënt woonachtig/gevestigd of heeft deze zijn zetel in een staat die in deze tabel wordt genoemd? Dan zijn advocaten verplicht verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten (artikel 8, lid 1, onderdeel b, Wwft).

Wwft witwassen iStock-512887567De tabel van de Europese Commissie is leidend voor verplicht verscherpt cliëntenonderzoek. De Financial Action Task Force (FATF) publiceert ook lijsten van staten zonder effectieve (of met zwakke) systemen ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme. Deze lijsten kunnen helpen bij het maken van een risicobeoordeling.

 

Meer informatie

- Tabel Europese Unie
- Lijsten Financial Action Task Force
- Artikel 8, lid 1, onderdeel b, Wwft 

2023