Zoeken

Zoekresultaten (11)

U heeft gezocht op: Wwft

 • pagina

  UBO-register

  UBO-register: stand van zaken (24 april 2023)Het is de bedoeling dat alle Wwft-instellingen, waaronder advocaten, zo snel mogelijk weer toegang krijgen tot het UBO-register. Gezien de verschillen in aansluiting en type instellingen zal dit vermoedeli ...

 • pagina

  Contante betalingen

  De NOvA is niet bekend met de inhoud van het onderzoeksrapport zelf; dat is niet gedeeld met de NOvA. Op grond van hetgeen wel naar buiten is gebracht lijkt een probleem te bestaan rond: a) de bekendheid met de toepasselijke regel; en b) (het toezi ...

 • pagina

  Wwft en toezichthandelingen

  Handleiding Wwft en UBO-register voor advocatenDe Nederlandse orde van advocaten heeft de handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten geactualiseerd (september 2022). Deze handleiding biedt advocaten(kantoren) handvatten voor de naleving ...

 • pagina

  Toezicht

  De deken houdt toezicht op:• De naleving van het bepaalde bij of krachtens de Advocatenwet (artikel 45a, eerste lid, van de Advocatenwet);• De naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van ...

 • pagina

  Handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten

  De Nederlandse orde van advocaten heeft de handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten geactualiseerd (september 2022). Deze handleiding biedt advocaten(kantoren) handvatten voor de naleving van de verplichtingen op grond van de Wwft. Hierin word ...

 • nieuwsbericht

  Wijzigingsvoorstel Wwft maakt inbreuk op geheimhoudingsplicht

  Ook kan de effectiviteit van het voorgestelde artikel 3b Wwft in twijfel worden getrokken en leidt het wetsvoorstel tot een disproportionele lastenverzwaring. Dat schrijft de NOvA in een advies met betrekking tot het Wetsvoorstel plan van aanpak witw ...

 • nieuwsbericht

  Europese Commissie past tabel hoogrisicolanden aan

  De tabel van de Europese Commissie is leidend voor verplicht verscherpt cliëntenonderzoek. De Financial Action Task Force (FATF) publiceert ook lijsten van staten zonder effectieve (of met zwakke) systemen ter bestrijding van witwassen en financ ...

 • nieuwsbericht

  Nog geen informatieverstrekking uit het UBO-register voor advocaten

  Zolang de Kamer van Koophandel geen informatie uit het UBO-register verstrekt aan Wwft-instellingen (advocaten), geldt de Tijdelijke regeling UBO-register. Daartoe wordt de Tijdelijke regeling UBO-register opnieuw verlengd. Ook hoeven Wwft-instelli ...

 • nieuwsbericht

  Verstrekkingen uit het UBO-register opgeschort

  De minister van Financiën laat in een Kamerbrief weten dat, hangende nadere analyse van de uitspraak (waaronder in EU-verband) en het in kaart brengen van de gevolgen daarvan, tijdelijk helemaal geen verstrekkingen worden gedaan uit het UBO-regi ...

 • nieuwsbericht

  Wat betekent de Europese anti-witwasautoriteit voor de Nederlandse advocatuur?

  De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) krijgt als Europese toezichthouder de coördinatie van en het toezicht op de nationale AML/CFT-toezichthouders tot taak. Momenteel is de deken de (nationale) toezichthouder op de Wet ter voorkoming van wi ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe Wwft-handleiding voor advocaten

  Advocaten zijn voor specifieke dienstverlening onderworpen aan de Wwft. Dit kan aanzienlijke nalevingsverplichtingen opleveren, die in de toekomst naar verwachting verder zullen toenemen. Ook stelt de UBO-registratie extra eisen aan advocaten, die in ...