29feb

Nieuwe Europese antiwitwaswetgeving op komst

De Raad van de EU en het Europees Parlement hebben op 14 februari 2024 een voorlopig akkoord bereikt over delen van het antiwitwaspakket, een reeks wetsvoorstellen om EU-burgers en het financiële stelsel van de EU te beschermen tegen witwassen en financiering van terrorisme. Dit heeft ook gevolgen voor de Nederlandse advocatuur.

NB NOvA_witwassen_20240229_200x173Alle antiwitwasregels voor de particuliere sector komen in een nieuwe verordening te staan. Dit zorgt ervoor dat overal in de EU voor het eerst dezelfde regels gaan gelden. De herziene antiwitwasrichtlijn zorgt voor een betere organisatie van de nationale antiwitwassystemen. Voor advocaten, die als poortwachter een rol spelen bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, is een aantal onderdelen relevant:

Contante betalingen
“In de hele EU worden contante betalingen beperkt tot € 10.000. Ook moeten advocaten de identiteit controleren van personen die nu en dan een contante transactie van € 3.000 tot € 10.000 verrichten.

UBO
“Uiteindelijke begunstigden (UBO’s) zijn personen die de feitelijke zeggenschap over een rechtspersoon (zoals een onderneming, stichting of trust) hebben of er de eigendomsvoordelen van genieten, terwijl de eigendomstitel op een andere naam staat. Voortaan moeten zowel de eigendom als de zeggenschap worden onderzocht om alle uiteindelijke begunstigden van de betrokken rechtspersoon of entiteiten te identificeren. Dit geldt ook voor entiteiten die buiten de EU zijn gevestigd maar zakendoen of vastgoed kopen in de EU.

Derde landen met een hoog risico
“Meldingsplichtige entiteiten, zoals advocaten, moeten verscherpt cliëntenonderzoek toepassen als het gaat om cliënten uit derde landen met een hoog risico. De Europese Commissie zal het risico beoordelen op basis van de lijst van de Financial Action Task Force (FATF).

De toezichthouders
“De toezichthouders, voor de Nederlandse advocaat de lokale deken, dienen een risicogebaseerde benadering toe te passen. De Europese autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AMLA) zal technische reguleringsnormen opstellen voor de goede werking van AML/CFT-toezichtcolleges.

Volgende stappen
De teksten van de nieuwe antiwitwasverordening en -richtlijn worden nu bijgewerkt en aan de EU-lidstaten en het Europees Parlement voorgelegd. Bij goedkeuring moeten de Raad van de EU en het Europees Parlement de teksten formeel aannemen, waarna deze in werking zullen treden.

Meer informatie
-      Witwasbestrijding: Raad en Parlement akkoord over strengere regels
-      NOvA-dossier Wwft, inclusief handvatten voor naleving Wwft en UBO-register

2024