12mei

Goede feedback op contouren BA2020

Een gemêleerd gezelschap van advocaten van kleine en grote kantoren, aanbieders van opleidingen en experts heeft donderdag 11 mei positief gereageerd op de mogelijke contouren van de beroepsopleiding voor advocaten in 2020.

Tijdens de workshop, de eerste in een reeks van vier, reageerden de aanwezigen op de discussienotitie Contouren BA2020. Er vond een constructieve discussie plaats met feedback en input voor nadere uitwerking, in aanloop naar het consultatiedocument dat rond de zomer aan de balie wordt voorgelegd. Na afloop van alle vier de workshops worden de verslagen hiervan gepubliceerd.

De discussienotitie is gebaseerd op de inbreng uit eerdere inventarisatierondes met vertegenwoordigers vanuit de balie en andere betrokken organisaties en instellingen. Met het onderzoek BA2020 kijkt de NOvA vooruit naar ontwikkelingen die (startende) advocaten in de nabije toekomst raken en hoe de beroepsopleiding hier idealiter op in kan spelen. Het doel is de kwaliteit van de advocatuur te borgen.

2017