29mrt

NOvA publiceert jaarverslag 2017

De Nederlandse orde van advocaten heeft het jaarverslag over het lustrumjaar 2017 uitgebracht. Het biedt een overzicht van de belangrijkste thema’s waar de NOvA zich het afgelopen jaar voor heeft ingezet ten behoeve van de advocatuur, rechtzoekenden en de rechtsstaat.

Cover jaarverslag 2017Het jaarverslag gaat in op onderwerpen die elke advocaat raken zoals de herijking van de gedragsregels advocatuur, innovatie, bescherming van het verschoningsrecht en kwaliteitsbevordering via kwaliteitstoetsen.

Daarnaast richtte de NOvA het vizier op dossiers waar een bepaald deel van de balie in de dagelijkse praktijk mee te maken heeft, zoals het protest tegen bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand voor de sociale advocatuur en het recht op verhoorbijstand en de consultatie strafvordering voor strafrechtadvocaten.

Verder biedt het jaarverslag cijfermatig inzicht in de ontwikkeling van de balie in 2017 en het aantal stagiairs dat met de beroepsopleiding advocaten is gestart. Het sluit af een financieel overzicht.

Het jaarverslag is volledig digitaal. Lezers kunnen op een interactieve manier door het bestand klikken en online aanvullende informatie raadplegen.

2018