13dec

Petra van Kampen en Susan Kaak nieuwe leden van de algemene raad

Tijdens de vergadering van het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten op 13 december zijn Petra van Kampen en Susan Kaak verkozen tot lid van de algemene raad.

Petra van Kampen gaat zich onder meer bezighouden met de thema’s modernisering Strafvordering, strafrecht en verschoningsrecht. Tot de portefeuille van Susan Kaak behoren onder andere de onderwerpen digitalisering van de rechtspraak en digitale agenda advocatuur. Beide nieuwe AR-leden gaan op 1 januari 2019 van start met hun werkzaamheden.

AR Petra van KampenProf. mr. Petra van Kampen (1969) is als partner verbonden aan Franken, Zuur, Van Kampen en Croes Advocaten in Amsterdam. Als (strafrecht)advocate is zij gespecialiseerd in fraude-, corruptie- en milieuzaken. In 2010 werd Petra van Kampen benoemd tot hoogleraar strafrechtspraktijk aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

AR Susan Kaak vierkantMr. Susan Kaak (1967) is partner en oprichter van Ventoux Advocaten in Utrecht. Zij is gespecialiseerd in Nederlands en Europees intellectueel eigendomsrecht, informatie & communicatietechnologie. Susan Kaak doceert met regelmaat voor de Beroepsopleiding Advocatuur.


Met hun brede kennis en ervaring in de advocatuur vormen Petra van Kampen en Susan Kaak een belangrijke versterking van de algemene raad.

2018