• 25mrt
  • 3dec

   Veiligheidsscan moet weerbaarheid advocaten vergroten

   Begin 2021 start de NOvA met het aanbieden van veiligheidsscans. Advocaten kunnen hiermee hun kantoor of woonhuis en digitale voetafdruk vanuit veiligheidsoogpunt laten controleren op kwetsbare punten. Deze service past binnen het beleid van de NOvA om de veiligheid en weerbaarheid binnen de advocatuur te vergroten.

   2020 lees meer
  • 26nov

   Wijkplaats voor togadragers

   Er moet een plek komen waar advocaten en andere togadragers die ernstig zijn bedreigd op adem kunnen komen. Dit stelt de SP voor in een motie die in samenspraak met de Nederlandse orde van advocaten is opgesteld. Ook bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders, notarissen, journalisten en leraren zouden van deze wijkplaats gebruik kunnen maken. Samen met andere beroepsgroepen wordt dit initiatief onder leiding van de NOvA momenteel verder uitgewerkt.

   2020 lees meer
  • 7aug

   Reactie NOvA beschieting Amsterdams advocatenkantoor

   De Nederlandse orde van advocaten is geschokt over de beschieting van het kantoor Kuijpers & Nilessen. Het is heel ernstig dat dit is gebeurd. Al eerder maakten de moord op advocaat Derk Wiersum en de aanslag op advocaat Philippe Schol duidelijk dat advocaten bij de uitoefening van hun beroep concrete risico's kunnen lopen. Het is van het grootste belang dat advocaten hun belangrijke werk, een onmisbaar onderdeel van een rechtsstaat, veilig kunnen doen.

   2020 lees meer
  • 6jul

   Aanpak voor veiligheid en weerbaarheid van advocaten

   De moord op advocaat Derk Wiersum en de aanslag op advocaat Philippe Schol maken duidelijk dat advocaten bij de uitoefening van hun beroep concrete risico's kunnen lopen. Ter bescherming van onder andere togadragers zoals advocaten heeft de minister van Justitie en Veiligheid op 18 juni een pakket maatregelen aangekondigd. Naast (persoons)beveiliging is het vergroten van de weerbaarheid een belangrijke factor. De NOvA gaat hier de komende tijd concrete invulling aan geven.

   2020 lees meer