21sep

Vertrouwelijk telefoneren met uw cliënt? Check uw geheimhoudernummers!

Cliënten moeten altijd vrijuit en vertrouwelijk kunnen spreken met hun advocaat, ook via de telefoon. Vanaf vandaag kunt u als advocaat zelf controleren of uw geheimhoudernummers goed geregistreerd zijn in Mijn Orde. Daarmee worden uw telefoonnummers herkend in het nummerherkenningsysteem van de Nationale Politie en niet afgeluisterd. Wilt u uw nummers ook afschermen voor DJI? Vanaf nu kunt u dat ook zelf doorgeven via Mijn Orde.

Geheimhoudertelefoon iStock-155378635Wat verandert er?
Mijn Orde is uitgebreid met de registratie van geheimhoudernummers. U vindt hier al uw gegevens bij elkaar in één omgeving. Nieuw is dat u nu zelf kunt inzien welke geheimhoudernummers er voor u en uw kantoor zijn geregistreerd. Deze staan al voor u ingevuld, zoals de kantoorverantwoordelijke eerder aan de NOvA heeft doorgegeven.

U bent nu zelf verantwoordelijk voor de keuze om uw eigen vaste en mobiele geheimhoudernummers door te geven, en niet meer de kantoorverantwoordelijke. Uw eigen nummers zijn altijd afgeschermd voor de Nationale Politie, de keuze om uw nummers af te schermen voor DJI is aan u. De kantoorverantwoordelijke blijft verantwoordelijk voor het opgeven van de kantoornummers en extra nummers zoals nummers van secretaresses, tweede mobiele telefoons, etc.

Verhuist u naar een ander kantoor? Let dan op dat u uw nieuwe telefoonnummers en e-mailadres registreert. Bij uw verhuizing worden uw oude telefoonnummers en e-mailadres automatisch uit het systeem verwijderd!

Controleer uw gegevens
De NOvA roept u op om uw gegevens op Mijn Orde te controleren en zo nodig aan te vullen of te corrigeren. Voor een goed werkend systeem van nummerherkenning is het immers van belang dat altijd actuele en juiste geheimhoudernummers geregistreerd zijn.

Zo werkt het:
• Log in met uw advocatenpas op https://mijnorde.advocatenorde.nl.
• Controleer op Mijn Orde bij het tabblad ‘BAR-registratie’ of uw telefoonnummers juist zijn geregistreerd.
• Pas als een telefoonnummer juist geregistreerd staat in Mijn Orde kunt u er zeker van zijn dat het nummer niet wordt afgeluisterd door de Nationale Politie.
• Per telefoonnummer kunt u aangeven of dit nummer ook moet worden doorgeven aan DJI.
• Staat(n) uw telefoonnummer(s) hier niet bij? Klik dan op het tabblad ‘Wijzigingen doorgeven’ en geef uw telefoonnummer(s) door.
• Heeft u nog extra geheimhoudernummers, zoals een tweede mobiele telefoon? Laat de kantoorverantwoordelijke van uw kantoor deze registreren. U kunt in Mijn Orde op het tabblad ‘Geheimhoudernummers’ zien of uw extra nummers al zijn geregistreerd.
• Onderaan het BAR-registratiescherm kunt u aangeven dat u uw gegevens heeft gecontroleerd en dat alles klopt. Zo kunt u altijd zien wanneer u voor het laatst uw gegevens heeft gecheckt. De historie van deze checks wordt bewaard en is voor u inzichtelijk. De deken heeft ook inzicht in deze ‘akkoord-vinkjes’. In de toekomst zou dit gebruikt kunnen worden bij het toezicht.

Infographic geheimhoudernummer 21092020

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op advocatenorde.nl/geheimhoudernummer. Hier vindt u ook antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet bij, neem dan contact op met het Informatiepunt voor advocaten via informatiepunt@advocatenorde.nl.

2020