27sep

Alle geheimhoudernummers van advocaten ook naar DJI en AIVD/MIVD

Het college van afgevaardigden heeft vandaag de ‘Wijzigingsverordening geheimhoudernummers DJI/AIVD/MIVD’ vastgesteld. Dit betekent dat de NOvA vanaf 1 januari 2023 alle geheimhoudernummers van advocaten automatisch deelt met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en zodra mogelijk met de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (AIVD/MIVD). Het doel hiervan is het vertrouwelijk contact tussen advocaten en hun cliënten te waarborgen.

DJI telefoon - iStock-526447853De DJI en AIVD/MIVD gaan de volledige lijst met geheimhoudernummers gebruiken voor hun systeem van nummerherkenning. Hiertoe zal de NOvA deze instanties dagelijks voorzien van alle actuele, bij de NOvA geregistreerde geheimhoudernummers, zoals sinds 2011 ook al voor de Nationale Politie gebeurt. Hierdoor is altijd duidelijk dat het telefoonnummers van advocaten betreft, die zodoende worden beschermd tegen onbevoegd en onrechtmatig uitluisteren van opnames. 

Nummerherkenning DJI
Bij DJI bestaat het systeem van nummerherkenning sinds 2013, maar dat werkt tot op heden – in  tegenstelling tot het verplichte systeem bij de politie – op basis van vrijwilligheid. Alleen de geheimhoudernummers van advocaten die hier expliciet toestemming hadden gegeven, veelal advocaten met gedetineerde cliënten, worden met de DJI gedeeld. Dit is echter foutgevoelig, zo is na enkele incidenten gebleken. De NOvA-lijst bleek niet altijd honderd procent dekkend, bijvoorbeeld als advocaten hun geheimhoudernummer niet of niet correct voor het DJI-systeem hadden aangemeld. Om dit te voorkomen, ontvangt de DJI vanaf 1 januari 2023 dezelfde volledige lijst geheimhoudernummers als de Nationale Politie. Hierdoor wordt de vertrouwelijkheid van gesprekken die justitiabelen vanuit penitentiaire inrichtingen met hun advocaten voeren beter gewaarborgd. 

Nummerherkenning AIVD/MIVD
Bij de AIVD/MIVD wordt een nieuw systeem van nummerherkenning ingevoerd. Anders dan de politie en DJI zijn de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bevoegd tot het uitluisteren van geheimhoudergesprekken, indien de cliënt van de advocaat als ‘target’ is bestempeld. Het systeem van nummerherkenning zorgt er wel voor dat opgenomen geheimhoudergesprekken binnen tien dagen dienen te worden uitgeluisterd en daarna automatisch worden vernietigd, in plaats van de huidige bewaartermijn van een jaar. Verder dient onmiddellijk om rechtelijke toestemming te worden verzocht indien verwerking van gegevens uit geheimhoudergesprekken noodzakelijk wordt geacht. Hierdoor blijft de schending van de vertrouwelijkheid zo beperkt mogelijk. Voor een optimale werking van dit systeem ontvangt de AIVD/MIVD, zodra koppeling met de NOvA mogelijk is, dezelfde volledige lijst geheimhoudernummers als de Nationale Politie. 

Check of registreer uw geheimhoudernummer(s)
Voor advocaten die hun geheimhoudernummer(s) bij de NOvA hebben geregistreerd verandert er in praktische zin niets. Hun geheimhoudernummers worden vanaf 1 januari 2023 niet alleen dagelijks met de Nationale Politie gedeeld, maar ook automatisch met de DJI en in een later stadium met de AIVD/MIVD. Voor een goed werkend systeem van nummerherkenning is het essentieel dat altijd de actuele en juiste geheimhoudernummers geregistreerd zijn. Advocaten zijn zelf verantwoordelijk om hun vaste en mobiele geheimhoudernummers op te geven en bij te houden in Mijn Orde. Kantoorverantwoordelijken kunnen kantoornummers en extra nummers (zoals nummers van medewerkers, tweede mobiele telefoons) registreren. Elke advocaat kan in Mijn Orde zelf nakijken of de (extra) geheimhoudernummers correct zijn geregistreerd. 

Zowel de raad van advies als de adviescommissie regelgeving van de NOvA hebben positief geadviseerd op het voorstel. Na het verzoek aan het dekenberaad om een toezicht- en handhavingstoets hebben ook de lokale dekens aangegeven geen opmerkingen te hebben. 

Meer informatie
- Wijzigingsverordening geheimhoudernummers DJI/AIVD/MIVD
- Memorie van toelichting bij de Wijzigingsverordening geheimhoudernummers DJI/AIVD/MIVD

2022