22jan

Voortgang BA2020

Tijdens de vergadering van het college van afgevaardigden op 13 december 2018 werd duidelijk dat de start van de nieuwe beroepsopleiding advocaten (BA2020) is verschoven van maart naar september 2020. Inmiddels is de route hiernaartoe verder uitgestippeld.

Op dit moment werkt de NOvA, in nauwe samenwerking met de huidige aanbieders van de beroepsopleiding advocaten, in drie fasen aan de uitwerking van het project BA2020.
De eerste fase loopt tot april 2019. Dan zijn de contouren en uitgangspunten van de nieuwe opleiding uitgewerkt tot een definitief ontwerp.
Na april wordt de opleiding in fase 2 verder uitgewerkt in gedetailleerde beschrijvingen van de verschillende onderdelen. Dan zullen we ook een beroep doen op de kennis, ervaring en ideeën van verschillende experts uit het veld. Deze detailuitwerking vormt weer de basis voor de implementatie van de opleiding.
Met deze derde fase wordt gestart rond 1 juli 2019. Om de nieuwe opleiding in zijn geheel te implementeren is een klein jaar nodig. Dat betekent dat de implementatie rond juni 2020 gereed is, zodat de nieuwe beroepsopleiding advocaten naar verwachting in september 2020 van start kan gaan.

2019