NOvA benadrukt bij Hoge Raad belang waarborging verschoningsrecht

In schriftelijke opmerkingen in de prejudiciële procedure bij de Hoge Raad pleit de Nederlandse orde van advocaten voor een principiële uitleg van het verschoningsrecht. Ondanks het zwaarwegende belang van de vertrouwelijkheid tussen de advocaat en cliënt, staat dit algemeen geldende rechtsbeginsel in de praktijk al jaren ernstig onder druk. De NOvA vindt het nodig dat de opsporings- en vervolgingspraktijk zich aanpast om het verschoningsrecht te waarborgen.

lees meer »

Tussentijdse indexering sociaal advocatuur is eerste noodzakelijke stap

De tussentijdse indexering voor de sociale advocatuur van 4,62 procent in 2023 ziet de Nederlandse orde van advocaten als een eerste noodzakelijke stap. De NOvA is voorzichtig positief over het voorstel van de minister voor Rechtsbescherming, al is het niet de noodinvestering die de NOvA nodig acht.

lees meer »

Nieuwe data en locaties voor de NOvA-weerbaarheidstraining

Heeft u behoefte aan praktische handvatten om in uw dagelijkse praktijk om te gaan met agressie en bedreiging? Schrijf u kosteloos in voor een training in 2023 of 2024 (10-16 uur, Nieuwersluis, Eindhoven, Zutphen, Assen, Breda of Alkmaar).

lees meer »

Weerbaarheid en veiligheid advocatuur

Uit onderzoek van de NOvA blijkt dat de helft van de advocaten het afgelopen jaar met een vorm van agressie te maken heeft gehad. Tegelijk is het risico van ondermijning toegenomen. Met de Taskforce Bescherming tegen ondermijning wil de NOvA de rechtsstaat versterken, de bewustwording van risico’s vergroten en de weerbaarheid en veiligheid van advocaten versterken. Zo kunnen advocaten kosteloos een afspraak maken voor een veiligheidsscan of zich inschrijven voor een weerbaarheidstraining.

lees meer »
30-11-2023

Eenmalige tegemoetkoming sociaal advocaten in december uitgekeerd

Sociaal advocaten ontvangen in december 2023 een tegemoetkoming van 4,62 procent. Zij hoeven hiervoor niets te doen. De Raad voor Rechtsbijstand keert dit uit. De regeling waarin dit staat, is woensdag 29 november jl. gepubliceerd in de Staatscourant. De minister voor Rechtsbescherming geeft daarmee uitvoering aan de motie-Sneller c.s. die opriep tot een noodinvestering.

lees meer »

23-11-2023

Nieuwe aflevering NOvUM: weerbaarheid

In de zevende editie van NOvUM spreekt Bas van Zelst met Jeroen Soeteman (bestuurder NOvA), Onno Pouw (weerbaarheidstrainer) en Marieke de Jong (advocaat) over weerbaarheid. Wat is weerbaarheid? Welke tips heeft Onno Pouw voor advocaten, wat heeft Marieke de Jong meegemaakt en wat doet de NOvA om advocaten weerbaar te laten zijn?

lees meer »

23-11-2023

NOvA vraagt om gereduceerd tarief bij nadeelcompensatie

Centrale bestuursorganen mogen in de toekomst 300 euro vragen voor een nadeelcompensatieverzoek. Dit staat in het wetvoorstel dat dit regelt. De NOvA heeft geen bezwaar tegen het invoeren van een vast bedrag, maar vraagt de wetgever wel een gereduceerd tarief te hanteren voor mensen voor wie een dergelijk tarief een onoverbrugbare drempel is. 

lees meer »

16-11-2023

Advocaten zoeken op naam in het Kadaster met een ‘legitiem belang’

Vanaf 20 november 2023 kunnen advocaten gebruik (blijven) maken van ‘zoeken op naam’ bij het Kadaster. Wel moeten advocaten per aanvraag aangeven voor welk legitiem belang zij toegang willen tot Kadasterdata. Dat hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Kadaster bekendgemaakt.

lees meer »

Robert Crince le Roy

"Rechtsstatelijkheid in verkiezingsprogramma’s"

Net als in het verleden heeft de NOvA ook deze keer een commissie ingesteld om de verkiezingsprogramma’s op hun rechtsstatelijkheid door te lichten. Het is tenslotte de advocaat die een wezenlijke rol speelt bij de juridische bescherming van de rechten en vrijheden van de burger in een democratische samenleving. Het is belangrijk dat de kiezer kennis kan nemen van de opvattingen van politieke partijen die de rechtsstaat raken.

lees meer »

NOvUM Afl. 7: 'Weerbaarheid'