Zoeken

Zoekresultaten (15)

U heeft gezocht op: Kwaliteitstoetsen

 • pagina

  Kwaliteitsbevordering

  Eén van de kernwaarden van de advocaat is deskundigheid. Een advocaat zorgt ervoor dat hij goede kwaliteit levert: in de eerste plaats uiteraard voor de cliënt, maar ook in het belang van de beroepsgroep zelf. De NOvA ziet erop toe dat di ...

 • pagina

  Voorbeeld bewijs van deelname

  Voor intervisie geldt dat de gespreksleider ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen bevestigt.De gespreksleider kan hiervoor het voorbeeld bewijs van deelname interv ...

 • pagina

  Kwaliteitstoetsen

  Met ingang van 1 maart 2020 is het nieuwe artikel 26 van de Advocatenwet en de reeds in juni 2017 vastgestelde Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen in werking getreden. Vanaf deze datum zijn advocaten gehouden jaarlijks te voldoen aan de kwaliteit ...

 • nieuwsbericht

  Kwaliteitstoetsen verruimd: ‘naar rato-regeling’ bij langdurige afwezigheid, ‘zelfde rechtsgebied’ geen vereiste meer, intervisie/GIO combineren en dubbel inzetten opleidingspunten

  Om hun deskundigheid – een van de kernwaarden van de advocatuur – op peil te houden, zijn advocaten sinds 1 maart 2020 verplicht om te voldoen aan de kwaliteitstoetsen. Dit betekent dat advocaten jaarlijks moeten deelnemen aan een vorm va ...

 • nieuwsbericht

  Cursussen reviewer peer review

  Peer review is een vorm van gestructureerde feedback om als advocaat te kunnen voldoen aan de kwaliteitstoetsen. Opzet cursus Het betreft een praktische training van één dag en een terugkommiddag. De cursussen zijn van acade ...

 • nieuwsbericht

  Deelname gespreksleider aan kwaliteitstoetsen en vermindering opleidingspunten bij zwangerschap

  In de huidige regelgeving is uitgegaan van de situatie dat de gespreksleider intervisie niet deelneemt en dus ook in die hoedanigheid niet voldoet aan de kwaliteitstoetsen. Dat wordt door advocaten als een gemis ervaren. Ervaring leert dat de gesprek ...

 • nieuwsbericht

  Kwaliteitstoetsen: ‘spiegel en ideeëndoos’

  “Van intervisie en GIO zie je vaak de meerwaarde pas in als je er positieve ervaringen mee opdoet”, zegt Annelies Sennef (Sennef in Strafzaken / Loods Academy). “Dit geldt voor zowel online als offline sessies. Veel dilemma’s ...

 • nieuwsbericht

  Online deelname aan kwaliteitstoetsen verlengd tot 1 januari 2022

  Daarbij blijven de huidige voorwaarden gelden:1. alle deelnemers gaan akkoord met deelname aan de kwaliteitstoetsen door videoconferentie;2. de identiteit van de deelnemers wordt gecontroleerd door gespreksleider of begeleider;3. de aanwezigheid van ...

 • nieuwsbericht

  Online deelname aan kwaliteitstoetsen verlengd tot 1 april 2021

  Daarbij blijven de huidige voorwaarden gelden:1. alle deelnemers gaan akkoord met deelname aan de kwaliteitstoetsen door videoconferentie;2. de identiteit van de deelnemers wordt gecontroleerd door gespreksleider of begeleider;3. de aanwezigheid van ...

 • nieuwsbericht

  Halvering van PO-punten en kwaliteitstoetsen in 2020

  Ook het aantal verplichte uren dat moet worden deelgenomen aan de kwaliteitstoetsen wordt met 50 procent verminderd. De opleidingsdruk is hiermee voor dit coronajaar van de ketel. PraktijkvoorbeeldenConcreet betekent dit dat een advocaat die in 2020 ...

 • nieuwsbericht

  Online intervisie verlengd tot eind 2020

  Daarbij blijven de huidige voorwaarden gelden:1. alle deelnemers gaan akkoord met deelname aan de kwaliteitstoetsen via videoconferentie;2. de gespreksleider of begeleider controleert de identiteit en de aanwezigheid van de deelnemers; 3. alle deelne ...

 • nieuwsbericht

  Voorstel halvering PO-punten en kwaliteitstoetsen wegens corona

  Het voorstel van de algemene raad betekent dat de verplichte 20 PO-punten worden terugbracht naar 10 en dat de verplichting om 10 PO-punten per geregistreerd rechtsgebied te halen wordt gehalveerd naar 5. Ook het aantal verplichte uren dat jaarlijks ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe regelgeving: civiele cassatie en kwaliteitstoetsen

  Op 1 februari is in werking getreden: - Wijzigingsverordening civiele cassatie 2019 - Wijzigingsregeling civiele cassatie 2019- Wijzigingsbesluit AR 13 januari 2020- Wijzigingsbesluit mandaat AS 13 januari 2020Op 1 maart 2020 treedt in werking: - W ...

 • nieuwsbericht

  Kwaliteitstoetsen van start op 1 maart 2020

  Deze wet en de reeds in juni 2017 vastgestelde Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen treden naar verwachting in werking met ingang van 1 maart 2020. Vanaf die datum zijn advocaten gehouden jaarlijks te voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te ...

 • blog

  Eén jaar kwaliteitstoetsen

  Op 1 maart 2020 was het zover: de kwaliteitstoetsen werden ingevoerd. Daar ging een meerjarig proces aan vooraf. Als gevolg van de Wet positie en toezicht advocatuur uit 2015 is in artikel 26 van de Advocatenwet de wettelijke grondslag neergelegd voo ...