• 13-02-2018

    Bart van Tongeren oud - algemeen deken NOvA

    "Beroepsopleiding 2020: (maat)werk in uitvoering"

    De NOvA staat voor een toekomstbestendige beroepsopleiding. Een opleiding die past bij het beeld dat we hebben van de advocaat van de toekomst en die vanuit een brede basis maatwerk biedt voor stagiaires en focust op het leervermogen. Heldere uitgangspunten die zorgen voor veel betrokkenheid van binnen en buiten de balie.

    lees meer