• 29-03-2018

    Ruben Alderse Baas oud- lid algemene raad NOvA

    "Wie kijkt eigenlijk in onze data?"

    Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. Ook voor advocaten betekent dat een verantwoordingsplicht om aan te tonen dat u persoonsgegevens verwerkt en beschermt volgens de wet.

    lees meer