Geheimhoudernummers

Rechtzoekenden moeten te allen tijde vrijuit en vertrouwelijk kunnen spreken met hun advocaat. Het is daarom essentieel dat telefoongesprekken tussen cliënten en advocaten geheim blijven. Het systeem van nummerherkenning bij politie en DJI zorgt ervoor dat geheimhoudernummers van advocaten automatisch worden herkend en niet worden afgeluisterd.

Aanmelden geheimhoudernummers
Voor een goed werkend systeem van nummerherkenning is het van belang dat altijd actuele en juiste geheimhoudernummers geregistreerd zijn. Advocaten zijn zelf verantwoordelijk om hun vaste en mobiele geheimhoudernummers op te geven en bij te houden in Mijn Orde. Kantoorverantwoordelijken zijn verantwoordelijk voor het opgeven van kantoornummers en extra nummers (zoals nummers van secretaresses, tweede mobiele telefoons, etc.). Elke advocaat kan in Mijn Orde zelf nakijken of de voor hem/haar relevante extra nummers correct zijn geregistreerd.
Advocaten (ook zij die kantoorverantwoordelijke zijn) kunnen anderen machtigen om bovenstaande handelingen in Mijn Orde uit te voeren. 
In de handleiding geheimhoudernummers wordt uitgelegd welke nummers geregistreerd moeten worden en op welke manier.

Nummerherkenning Nationale Politie en DJI
Op dit moment zijn er twee systemen voor nummerherkenning, één bij de Nationale Politie en één bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Een derde systeem, bij AIVD/MIVD, is in ontwikkeling. De NOvA geeft de geregistreerde geheimhoudernummers – zonder andere gegevens – elke nacht door aan zowel de Nationale Politie als de Dienst Justitiële Inrichtingen ten behoeve van hun systeem van nummerherkenning.

Politie
De voor het aftappen gebruikte technologie herkent geheimhoudernummers van advocaten en verhindert dat de politie gesprekken met deze nummers in real-time of naderhand kan afluisteren.

DJI
Alle gesprekken die gedetineerden voeren vanuit penitentiaire inrichtingen van DJI worden opgenomen. Bij gesprekken naar een geheimhoudernummer wordt opname echter al vóór totstandkoming van het gesprek verhinderd, noch kan er real-time meegeluisterd worden.

Infographic geheimhoudernummer 21092020 

Meer informatie
Kijk bij de veelgestelde vragen of uw vraag erbij staat. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met het informatiepunt van de NOvA, via 070-3353554 of informatiepunt@advocatenorde.nl.