8aug

Beslissing deken Amsterdam t.a.v. mogelijk gebruik geheimhoudertelefoon en bedreiging

De deken van Amsterdam heeft in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het mogelijk gebruik van de geheimhoudertelefoon in strijd met de geldende regelgeving en mogelijke bedreiging of ongeoorloofde beïnvloeding van een getuige.

Centraal in het onderzoek stond een gesprek dat ruim acht jaar geleden heeft plaats gevonden (maart 2011). De Amsterdamse deken ziet in beide gevallen af van het indienen van dekenbezwaar bij de tuchtrechter. Lees hier de toelichting van de Amsterdamse deken.

Toezicht en tuchtrecht

De elf lokale dekens, waaronder de Amsterdamse deken, zijn op basis van de Algemene wet bestuursrecht en de Advocatenwet belast met het toezicht op de advocaten in het eigen arrondissement. De lokale dekens voeren deze toezichttaak zelfstandig en onafhankelijk uit. De lokale deken kan naar aanleiding van zijn of haar onderzoek of naar aanleiding van klachten reden zien een kwestie voor te leggen aan de raad van discipline, een onafhankelijk tuchtcollege. Het systeemtoezicht op de lokale dekens ligt bij het college van toezicht. Dit college kijkt met een onafhankelijke blik van buiten naar het toezichtbeleid van de lokale dekens.

2019