29jun

Eerste reactie van de algemene raad op toezichtplannen minister 

De minister heeft vandaag zijn plannen voor de nadere invulling van de versterking van het toezicht op de advocatuur naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze plannen volgen op een jarenlange discussie en evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur. De algemene raad vindt het goed dat de minister nu richting heeft bepaald.  

Toezicht iStock-1208620496De algemene raad stelt vast dat de minister ervoor gekozen heeft om het toezicht op de advocatuur volledig onafhankelijk van de staat te blijven organiseren. De algemene raad steunt deze keuze.  

Met de plannen van de minister wordt een volgende stap gezet naar onafhankelijk, transparant, uniform, preventief en effectief toezicht op de advocatuur. De minister volgt daar in grote lijnen de visie van de algemene raad.

Waar de minister op onderdelen een nadere invulling geeft in vergelijk met wat de algemene raad eerder in zijn visie heeft verwoord, zal de algemene raad in gesprek gaan met stakeholders. De algemene raad heeft er vertrouwen in dat binnen de kaders die de minister schetst de eigenstandigheid van het toezicht op de advocatuur goed vormgegeven kan worden.

Meer informatie:
- Nieuwsbericht JenV: Advocatuur onder toezicht van onafhankelijke landelijke toezichthouder
- Kamerbrief Nadere uitwerking versterking toezicht advocatuur
- Dossier Wpta23-06-28-NOVA_LTA_INFOGRAPHIC (1)

2023