Zoeken

Zoekresultaten (15)

U heeft gezocht op: Tuchtrecht

 • pagina

  Contante betalingen

  De NOvA is niet bekend met de inhoud van het onderzoeksrapport zelf; dat is niet gedeeld met de NOvA. Op grond van hetgeen wel naar buiten is gebracht lijkt een probleem te bestaan rond: a) de bekendheid met de toepasselijke regel; en b) (het toezi ...

 • pagina

  Dekenappel kengetallen

  De advocatuur is zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de beroepsgroep. Dat is de uitkomst van de lang lopende discussie die tot 2015 met het ministerie van JenV werd gevoerd. Het toezichtstelsel is uiteindelijk onafhankelijk en op afstand van d ...

 • pagina

  commissie disciplinaire rechtspraak

  De commissie disciplinaire rechtspraak heeft tot taak om tuchtrechtelijke uitspraken te selecteren en desgewenst te annoteren voor publicatie ter voorlichting van de balie. Samenstelling commissie disciplinaire rechtspraakDe commissie disciplin ...

 • pagina

  Publicatie geschorste en geschrapte advocaten

  De algemeen secretaris is verplicht om op grond van artikel 8b van de Advocatenwet schriftelijk een lijst openbaar te maken met daarop de gegevens van advocaten die door de tuchtrechter zijn geschrapt of onvoorwaardelijk zijn geschorst en voor zover ...

 • pagina

  Kenniscentrum tuchtrecht

  Dekens en medewerkers van de lokale orden kunnen bij het Kenniscentrum Tuchtrecht van de NOvA terecht met vragen over de (handhaving van) gedragsregels en tucht-procedurele aangelegenheden. Het kenniscentrum is te bereiken via kenniscentrumtuchtrecht ...

 • pagina

  Tuchtrecht

  De procedure van het tuchtrecht is geregeld in artikelen 46 tot en met 60h van de Advocatenwet. Iedere belanghebbende, bijvoorbeeld een (voormalig) cliënt van een advocaat of de advocaat van de wederpartij, kan een klacht over een advocaat indie ...

 • pagina

  Overzicht geschorste en geschrapte advocaten

  Met ingang van juli 2018 wordt elke twee maanden een nieuwe lijst openbaar gemaakt met daarop de schorsingen en schrappingen van de afgelopen periode. Lijst van geschorste en geschrapte advocaten januari - februari 2024 Lijst van geschorste en ge ...

 • pagina

  Toezicht en Tuchtrecht

  De NOvA ondersteunt de 11 dekens bij de toezichtuitoefening. Sinds 2013 voeren gespecialiseerde medewerkers van de unit Financieel Toezicht Advocatuur van de NOvA zowel financiële als Wwft-onderzoeken uit. Daarnaast ondersteunt de NOvA het deken ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op dekenappel kengetallen

  De advocatuur is zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de beroepsgroep. Dat is de uitkomst van de lang lopende discussie die tot 2015 met het ministerie van JenV werd gevoerd. Het toezichtstelsel is uiteindelijk onafhankelijk en op afstand van d ...

 • nieuwsbericht

  Nu gemakkelijker toegang tot tuchtrechtuitspraken op zoekeenadvocaat.nl

  Op zoekeenadvocaat.nl staat basale informatie over alle advocaten in Nederland: van contact- en adresgegevens tot geregistreerde rechtsgebieden, lidmaatschap van specialisatieverenigingen en of de advocaat zaken behandelt op basis van gefinancierde r ...

 • nieuwsbericht

  Dekenappel financiële kengetallen advocatuur

  De tuchtrechter oordeelde dat het opvragen van die kengetallen bij elk advocatenkantoor was toegelaten maar besliste niettemin dat de weigering om de gevraagde gegevens te verstrekken niet tuchtrechtelijk verwijtbaar was. Het gebeurt niet vaak dat d ...

 • nieuwsbericht

  Beslissing deken Amsterdam t.a.v. mogelijk gebruik geheimhoudertelefoon en bedreiging

  Centraal in het onderzoek stond een gesprek dat ruim acht jaar geleden heeft plaats gevonden (maart 2011). De Amsterdamse deken ziet in beide gevallen af van het indienen van dekenbezwaar bij de tuchtrechter. Lees hier de toelichting van de Amsterdam ...

 • nieuwsbericht

  Voorstellen voor verdere versterking toezicht advocatuur

  De evaluatie van de Wpta, die op 1 januari 2015 in werking is getreden, moet eind dit jaar zijn afgerond. Vandaag heeft de NOvA een position paper naar het ministerie van Justitie en Veiligheid gestuurd. Positieve ervaringen De algemene raad constat ...

 • nieuwsbericht

  Databank en nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates gelanceerd

  Op tuchtrecht-updates.nl zijn duizenden uitspraken te vinden, van zowel het hof van discipline als de vier raden van discipline. Hierin kunt u zoeken op datum, per tuchtcollege, of kijken binnen een twintigtal gerubriceerde thema’s. Deze vari&e ...

 • blog

  Betalingsperikelen

  Recent kopte NRC naar aanleiding van een onderzoek door de lokale dekens naar het aannemen van contante betalingen door advocaten: ‘Advocaten namen vaak cash aan tegen eigen tuchtregels’. Zonder de inhoud van dit niet-openbare onderzoek te kennen, he ...