Zoeken

Zoekresultaten (8)

U heeft gezocht op: Tuchtrecht

 • pagina

  Overzicht geschorste en geschrapte advocaten

  Met ingang van september 2018 wordt elke twee maanden een nieuwe lijst openbaar gemaakt met daarop de schorsingen en schrappingen van de afgelopen periode. Lijst van geschorste en geschrapte advocaten november - december 2020 Lijst van geschorste ...

 • pagina

  Tuchtrechtspraak

  De procedure van het tuchtrecht is geregeld in de Advocatenwet (artikelen 46 tot en met 60h). Iedere belanghebbende, bijvoorbeeld een cliënt of voormalig cliënt van een advocaat of de advocaat van de wederpartij, kan een klacht over een adv ...

 • pagina

  Geschorste en geschrapte advocaten

  De algemeen secretaris is verplicht om op grond van artikel 8b van de Advocatenwet schriftelijk een lijst openbaar te maken met daarop de gegevens van advocaten die door de tuchtrechter zijn geschrapt of onvoorwaardelijk zijn geschorst en voor zover ...

 • pagina

  Kenniscentrum tuchtrecht

  Dekens en medewerkers van de lokale orden kunnen bij het Kenniscentrum Tuchtrecht van de NOvA terecht met vragen over de (handhaving van) gedragsregels en tucht-procedurele aangelegenheden. Het kenniscentrum is te bereiken via kenniscentrumtuchtrecht ...

 • pagina

  Toezicht en Tuchtrecht

  De NOvA ondersteunt de 11 dekens bij de toezichtuitoefening. Sinds 2013 voeren gespecialiseerde medewerkers van de unit Financieel Toezicht Advocatuur van de NOvA zowel financiële als Wwft-onderzoeken uit. Daarnaast ondersteunt de NOvA het deken ...

 • nieuwsbericht

  Beslissing deken Amsterdam t.a.v. mogelijk gebruik geheimhoudertelefoon en bedreiging

  Centraal in het onderzoek stond een gesprek dat ruim acht jaar geleden heeft plaats gevonden (maart 2011). De Amsterdamse deken ziet in beide gevallen af van het indienen van dekenbezwaar bij de tuchtrechter. Lees hier de toelichting van de Amsterdam ...

 • nieuwsbericht

  Voorstellen voor verdere versterking toezicht advocatuur

  De evaluatie van de Wpta, die op 1 januari 2015 in werking is getreden, moet eind dit jaar zijn afgerond. Vandaag heeft de NOvA een position paper naar het ministerie van Justitie en Veiligheid gestuurd. Positieve ervaringen De algemene raad constat ...

 • nieuwsbericht

  Databank en nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates gelanceerd

  Op tuchtrecht-updates.nl zijn duizenden uitspraken te vinden, van zowel het hof van discipline als de vier raden van discipline. Hierin kunt u zoeken op datum, per tuchtcollege, of kijken binnen een twintigtal gerubriceerde thema’s. Deze vari&e ...