15-12-2022

Robert Crince le Roy algemeen deken NOvA

"De balie, dat zijn wij!"

December is een maand van reflectie en ik kijk terug op een interessant en bewogen jaar. Een jaar waarin ik als opvolgend algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten in een breed maatschappelijk veld kennismakingsgesprekken voerde die mij verrijkten met nieuwe, nuttige en soms verrassende inzichten.

Tijdens gesprekken met vertegenwoordigers uit de politiek, de wetenschap en met ketenpartners waren de toegang tot het recht en de goede rechtsbedeling veelbesproken onderwerpen. Toegang tot het recht voor niet-zelfredzame mensen, is voor mij één van de belangrijkste redenen geweest om algemeen deken van de NOvA te willen worden.

Met de kantoren zonder toevoegingspraktijk voerde ik goede gesprekken over samenwerking binnen de balie en de toenemende betrokkenheid van deze kantoren bij de sociale advocatuur. De financiering van een adequaat stelsel van gefinancierde rechtsbijstand is primair een overheidstaak, maar dat neemt niet weg dat advocatenkantoren elkaar onderling, waar mogelijk, kunnen ondersteunen, en dit steeds in het belang van de kwetsbare rechtzoekende. Volgend jaar komt de minister met een plan van aanpak voor een bestendige toekomst van de sociaal advocatuur. De NOvA, de sociaal advocaten én de kantoren zonder toevoegingspraktijk worden hier nadrukkelijk bij betrokken.

Een ander onderwerp waar binnen de balie over gedacht en gesproken wordt is toezicht. Dat geldt ook voor de algemene raad. Wij steunen het voorstel voor een landelijk toezichthouder binnen de beroepsgroep. Komend jaar zal de algemene raad verder met de balie in gesprek gaan over de nadere invulling van het toezicht.

Afgelopen november was ik samen met de algemeen secretaris bij International Bar Association (IBA). Daar sprak ik de aanwezigen toe over de Rule of law en het belang van een onafhankelijke advocatuur, in de wereld en dus ook in Nederland.

Dienaren van de rechtsstaat moeten in het belang van die rechtsstaat veilig en onbelemmerd hun werk kunnen doen. Een NOvA-enquête over veiligheid bij advocaten liet alarmerende cijfers zien. De helft van de advocaten heeft het afgelopen jaar met een vorm van agressie te maken gehad. In de zomer van 2021 is de NOvA gestart met het geven van weerbaarheidstrainingen aan advocaten. Het is wrang om te zeggen maar de 250 plekken voor een training waren zo gevuld. Dit jaar konden we 500 plekken aanbieden én is daar een speciale training bij gekomen voor advocaten met een cliënt in de EBI. Beide trainingen worden ook volgend jaar aangeboden en mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Mijn rol komt pas goed tot zijn recht door alle ondersteuning die de algemene raad en ik mogen ontvangen. De waardevolle ondersteuning en adviezen van de bureaumedewerkers van de NOvA en de tijd en toewijding van de leden van de adviescommissies zorgen ervoor dat wij in gesprekken met het departement, Kamerleden en andere gremia tot in detail zijn voorbereid. Die waardering geldt ook voor de inspanningen van advocaten bij de tuchtcolleges en bij de beroepsopleiding.

Ik sluit af met de wens dat wij in 2023 op deze onderwerpen stappen in de goede richting blijven maken en dat uw bijdrage daaraan van wezenlijk belang is, want de balie dat zijn wij.