21feb

CCBE zoekt asieladvocaten voor rechtsbijstand op Lesbos

Het project European Lawyers in Lesvos loopt nog door tot medio dit jaar. Voor het tweede kwartaal van 2017 zoekt de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) advocaten die als vrijwilliger rechtsbijstand willen verlenen aan vluchtelingen en migranten op Lesbos.

European Lawyers in Lesvos is een gezamenlijk project van de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) en de Deutsche Anwaltsverein (DAV). Sinds de start van het project in juli 2016 hebben 43 advocaten uit 12 Europese landen, waaronder ook uit Nederland, hun Griekse collega’s in het registratie- en identificatiecentrum Moria op Lesbos ondersteund. Samen hebben zij aan 650 vluchtelingen en migranten uit 37 verschillende landen rechtshulp verleend.

Selectiecriteria
Voor de periode tot juli 2017 zoekt de CCBE wederom advocaat-vrijwilligers die :
• in het tweede kwartaal van 2017 minimaal drie weken beschikbaar zijn;
• kennis hebben van en ervaring hebben met (internationaal) asiel- en vreemdelingenrecht;
• het Engels goed beheersen.

Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Griekse balies, in het bijzonder de balie van Lesbos. In ondersteuning ter plekke voor de uitgezonden advocaten is voorzien. Het werk is pro bono, maar er staat wel een onkostenvergoeding tegenover.

Aanmelden
Wilt u zich als vrijwilliger opgeven? Vul dan het aanmeldingsformulier in en mail deze samen met een motivatiebrief en cv (in het Engels) naar info@europeanlawyersinlesvos.eu. Hier kunt u ook terecht als u nog vragen heeft.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.europeanlawyersinlesvos.eu.

2017