25okt

European Lawyers Day: advocaten op de bres voor het recht in oorlogstijd

Vandaag is het European Lawyers Day. De 46 Europese balies, verenigd in de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), staan dit jaar stil bij de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne en de rol die advocaten spelen bij het verdedigen van het recht in oorlogstijd.

EN_ELD-2022_PosterAdvocaten spelen een belangrijke rol in humanitaire crises als gevolg van conflicten en oorlog. Zo staan zij vluchtelingen bij met rechtshulp, waarmee zij bijdragen aan de verdediging van het asielrecht dat wordt gegarandeerd door onder andere het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het Verdrag van Genève. Ook waarborgen advocaten individuele mensenrechten en vertegenwoordigen zij slachtoffers van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. 

Internationale advocatuur veroordeelt invasie
Bij monde van de International Bar Association (IBA) en de CCBE heeft de NOvA de invasie van Rusland in Oekraïne scherp veroordeeld. De inval is een schending van de soevereiniteit van Oekraïne, waarmee Rusland de ‘rule of law’ met voeten treedt. De internationale advocatuur riep op om dit fundamentele beginsel van internationaal recht te respecteren. 

Sanctiemaatregelen en advocatuurlijke dienstverlening
Als reactie op de oorlog in Oekraïne heeft de Europese Unie een reeks sanctiepakketten afgekondigd. Deze raken in de eerste plaats Russische bedrijven en personen, maar hebben ook gevolgen voor de advocatuur in Nederland. Hierover organiseerde de NOvA begin april een rondetafelgesprek. Wat is de verantwoordelijkheid van advocaten voor de naleving van de sancties en wat betekent dit bijvoorbeeld voor de toegang tot het recht? Om Nederlandse advocaten te informeren, onderhoudt de NOvA een speciale webpagina met actuele en praktische informatie over de sanctieregels. 

Meer informatie
- Lees meer over European Lawyers Day van de CCBE
- Lawyer's role in supporting people fleeing war
Lawyers upholding justice in times of war

2022