25okt

European Lawyers Day: vertrouwelijke communicatie tussen cliënt en advocaat

Vandaag is het European Lawyers Day. Dit jaar staat deze Europese dag van de advocaat in het teken van de vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt, in Nederland een van de wettelijk verankerde kernwaarden van de advocatuur.

Het verschoningsrecht moet waarborgen dat een rechtzoekende in alle vertrouwen gesprekken met zijn advocaat kan voeren zonder dat deze informatie in handen van derden komt. Toch wordt er in de praktijk nog wel eens aan die vertrouwelijkheid getornd. Wat vinden advocaten uit andere Europese landen hiervan? Drie advocaten uit Slowakije, Finland en Duitsland reflecteren hierop. 

ELD - Sebastian CordingSebastian Cording, voorzitter CCBE Surveillance Committee en partner CMS Hasche Sigle in Hamburg
“Vertrouwelijkheid is het kernonderdeel van de relatie tussen cliënten en advocaten. Advocaten kunnen alleen effectief de belangen van hun cliënten vertegenwoordigen als ze alle relevante informatie over een zaak van de cliënt ontvangen. De cliënt zal deze informatie alleen aan de advocaat verstrekken als hij er zeker van is dat deze informatie de muren van het advocatenkantoor niet zal verlaten. Om deze reden is de verplichting van advocaten om informatie van cliënten vertrouwelijk te houden een kernverplichting die is opgenomen in de professionele regels van advocaten over de hele wereld en die teruggaan tot de 17e eeuw. Maar het is niet alleen een verplichting voor advocaten, het is ook een recht. Alleen als de staat deze vertrouwelijkheid beschermt, kunnen advocaten hun cruciale rol vervullen bij het handhaven van de rechtsstaat. Het is verontrustend om te zien dat deze eenvoudige waarheid steeds vaker wordt genegeerd of zelfs aangevallen – inclusief door de instellingen die zijn opgericht om de rechtsstaat te verdedigen.”

 

ELD - Iina-Mari SupperiIina-Mari Supperi, voorzitter CCBE Young Lawyers Committee en partner Bird & Bird in Helsinki
"Vertrouwelijkheid van communicatie tussen cliënt en advocaat – wat onder het verschoningsrecht valt – is een van de fundamenten waarop de hele advocatuur is gebaseerd. Het is niet alleen een must, maar ook een recht waarop de cliënt en de advocaat kunnen vertrouwen. Als zodanig is het een integraal onderdeel van het dagelijkse werk en de basis voor de bescherming van rechten hetgeen wordt gerespecteerd door de autoriteiten. Het waarborgen van dit principe vereist voortdurende aandacht, omdat de manieren om de vertrouwelijkheid aan te vechten steeds diverser en gemakkelijker beschikbaar worden dankzij de voortdurende technologische ontwikkeling. Aan de andere kant zal technologie – en met name kunstmatige intelligentie – de manier waarop we werken waarschijnlijk aanzienlijk veranderen. Ik denk dat hierdoor de vertrouwelijkheidsaspecten van het werk worden benadrukt. Ons beroep draait allemaal om de vertrouwensrelatie tussen ons en onze cliënten; zelfs als we ondernemingen adviseren, gaat het uiteindelijk om een vertrouwensrelatie tussen mensen.”

 

ELD - Ondrej Laciak photoOndrej Laciak, voorzitter CCBE Criminal Law Committee en vicepresident Slovak Bar Association
“Vertrouwelijkheid van communicatie tussen cliënt en advocaat speelt een cruciale rol bij het beschermen van de rechten en belangen van cliënten. Cliënten moeten zich vrij voelen open en eerlijk te communiceren met hun advocaten. Zonder de garantie van vertrouwelijkheid kunnen cliënten kritische informatie of zorgen achterhouden. Dat belemmert de advocaat in het effectief geven van juridisch advies. Om een effectieve juridische verdediging op te bouwen of een succesvolle juridische strategie te volgen, hebben advocaten toegang nodig tot alle relevante informatie. Als cliënten bang zijn dat hun gesprekken tegen hen kunnen worden gebruikt, kunnen ze hun advocaten mogelijk niet het complete beeld geven, wat hun zaak kan schaden. De vertrouwelijkheid van communicatie tussen cliënt en advocaat is een hoeksteen van de advocatuur en bovendien cruciaal om ervoor te zorgen dat cliënten effectieve rechtsbijstand krijgen en hun rechten binnen de grenzen van de wet worden beschermd. Daarom is het een essentieel beginsel ter bescherming van uw rechten - niet alleen op de Europese Dag van de Advocaat, maar elke dag!”

 

 Meer informatie over European Lawyers Day

 

2023