11jul

Invulling vernieuwde beroepsopleiding gereed

De algemene raad is, na advies van de drie huidige onderwijsaanbieders, gekomen tot de invulling van de vernieuwde beroepsopleiding advocaten. Onder regie van de NOvA is het aantal dagdelen, de precieze verdeling van de vaardigheden en de voorbereiding op de integratieve dagen vastgesteld. Met in totaal 105 dagdelen voldoet de vernieuwde opleiding aan de gewenste reductie van 35% in tijdsbelasting voor zowel stagiairs als kantoren.

BA2020 docent en stagiairsDe beroepsopleiding voorziet in een stevige basis aan ethiek, basisvaardigheden en het in de praktijk kunnen brengen daarvan in moot courts. Deze onderdelen worden centraal aangeboden door de Uitvoeringsorganisatie (UO) aan divers samengestelde groepen stagiairs.

Een ander deel van de vaardigheden en de cognitieve vakken worden door de UO en de geaccrediteerde onderwijsaanbieders (momenteel De Brauw en de Law Firm School) verzorgd. Zo valt bijvoorbeeld de basis van onderhandelen, procederen en presenteren in het centrale deel (Vaardigheden I), terwijl de praktijkspecifieke en verdiepende varianten (Vaardigheden II) ook door geaccrediteerde aanbieders kunnen worden aangeboden.

Verdeling dagdelen Uitvoeringsorganisatie Geaccrediteerde aanbieders
Basistest 1  
Ethiek en geïntegreerde vaardigheden 29 (incl. toets ethiek)  
Vaardigheden I 11  
Moot courts 4  
Vaardigheden II 18 18
Cognitie en geïntegreerde vaardigheden 42 42
Totaal 105 60


De invulling van het aantal dagdelen en de precieze verdeling van de vaardigheden volgt op de bekendmaking van de hoofdstructuur van de vernieuwde beroepsopleiding medio juni, die op 26 juni is besproken met het college van afgevaardigden.

De komende periode wordt verder gewerkt aan het curriculum (inclusief vakbeschrijvingen en eindtermen), de kwaliteits- en accreditatie-eisen en de basistest. Mede afhankelijk daarvan zal ook bekend worden welke gevolgen dit heeft voor de kosten van de beroepsleiding.

Meer informatie
In het dossier BA2020 vindt u extra informatie en veelgestelde vragen. Voor overige vragen kunt u een e-mail sturen naar BA2020@advocatenorde.nl.

 

2019