22mrt

Jaarverslag dekenberaad: Minder klachten tegen advocaten

In 2015 zijn er opnieuw minder klachten geregistreerd over advocaten: het aantal daalde met 13%, van 2.691 naar 2.332.

Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van het dekenberaad. De dekens lieten het afgelopen jaar 231 financiële desk researches bij advocatenkantoren uitvoeren, ruim 4 keer zoveel als in 2014 en 34 financiële onderzoeken. Ook werd voor de eerste keer een last onder dwangsom opgelegd aan een advocaat die niet verzekerd bleek te zijn voor het risico van beroepsaansprakelijkheid.

Sinds 1 januari 2015 hebben de dekens er taken bij gekregen en naast tuchtrechtelijke ook bestuursrechtelijke handhavingsbevoegdheden zoals de last onder dwangsom.

Klachten
De daling van het aantal klachten lijkt een trend te zijn. Voorzitter van het dekenberaad Emilie van Empel: “Er is voor de daling niet één duidelijke oorzaak aan te wijzen. De daling is gedeeltelijk te verklaren doordat in bepaalde rechtsgebieden minder zaken zijn en dus ook minder contactmomenten met cliënten, maar ook omdat advocaten worden gestimuleerd om bij een geschil er toch vooral zelf met de cliënt uit te komen”.

Bijna de helft (47%) van de geregistreerde klachten was gericht tegen de eigen advocaat. Dit percentage komt vrijwel overeen met het percentage in 2014 (50%). Het aantal geregistreerde klachten tegen de advocaat van de wederpartij is in verhouding iets toegenomen, namelijk 29 procent in 2015 tegenover 25 procent in 2014. In driekwart van de gevallen wordt een klacht ingediend door een burger (75%). Dat percentage is veel hoger dan vorig jaar (49%). De meeste geregistreerde klachten gaan over het rechtsgebied civiel overig. Het gaat dan bijvoorbeeld om beslag en executie zaken, cassatiezaken, burenruzies en consumentengeschillen. Begin 2016 was 38 procent van de in 2015 geregistreerde klachten nog in behandeling bij de deken. “Dat is niet vreemd als je bedenkt dat het onderzoek van de deken enige tijd vergt. In 2015 ingediende klachten handelen we voor een deel dit jaar af”, aldus Van Empel.

Financieel toezicht
Het financieel toezicht is een van de aandachtspunten van de dekens. De toename van het aantal desk researches met 176 (231 in 2015 tegenover 55 in 2014) is verklaarbaar doordat een aantal arrondissementen ervoor gekozen hebben de unit FTA de cijfers voor een nog te bezoeken kantoor standaard te laten controleren. Bovendien heeft de unit Financieel Toezicht Advocatuur (FTA) in 2015 vier inhoudelijke onderzoeken uitgevoerd. Hieruit blijkt volgens van Empel dat de unit FTA in een behoefte voorziet. Ook zijn er inhoudelijke onderzoeken gestart in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Volgens deze wet moeten advocaten melding maken van (voorgenomen) ongebruikelijke transacties die zij tegenkomen tijdens het verlenen van juridische diensten.

 

2016