Zoeken

Zoekresultaten (5)

U heeft gezocht op: Dekenberaad

  • pagina

    Dekenberaad

    In het dekenberaad overleggen de dekens met elkaar over de wijze waarop zij hun toezichttaken en -bevoegdheden uitoefenen en klachten behandelen. Dit betekent dat het dekenberaad als overlegorgaan geen besluiten neemt. Als er iets besloten wordt, wor ...

  • nieuwsbericht

    Reactie op eindrapport evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur en beleidsreactie minister Dekker

    De NOvA ziet het toezichtstelsel van de advocatuur als een belangrijke waarborg en bescherming voor rechtzoekenden omdat daarmee de onafhankelijke positie van de advocaat gewaarborgd is; onafhankelijk van de staat gereguleerd en ook het toezicht op a ...

  • nieuwsbericht

    Jaarverslag dekenberaad: grote stappen vooruit in toezicht op de advocatuur

    Highlights uit 2019Enkele highlights uit het afgelopen jaar: - de verdere uitrol van de kengetallen, waardoor nog betere financiële monitoring en risicogestuurd toezicht mogelijk was;- de verdere uitbouw van het Wwft-toezicht, mede in het licht ...

  • nieuwsbericht

    Jaarverslag dekenberaad 2018: meer structuur in het toezicht

    Risicogestuurd toezicht Door informatie zoals kantoorgegevens, klachten en signalen over te bundelen en op te slaan in een gezamenlijk digitaal systeem (Amadeus), wordt het voor de dekens gemakkelijker om in beeld te krijgen welke advocaten of kanto ...

  • nieuwsbericht

    Jaarverslag dekenberaad: Minder klachten tegen advocaten

    Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van het dekenberaad. De dekens lieten het afgelopen jaar 231 financiële desk researches bij advocatenkantoren uitvoeren, ruim 4 keer zoveel als in 2014 en 34 financiële onderzoeken. Ook w ...